Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Μηδενικά ενοίκια τον Απρίλιο για τις κλειστές επιχειρήσεις

Από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για το μήνα Απρίλιο του 2021 οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή – Κατατέθηκε η τροπολογία.

Απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή του ενοικίου Απριλίου οι κλειστές επιχειρήσεις με τροπολογία του ΥΠΟΙΚ που κατατέθηκε στη Βουλή.

H τροπολογία προβλέπει:

1. Την απαλλαγή:

-Από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για το μήνα Απρίλιο του 2021 οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή.
-Από τα τέλη χαρτοσήμου τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού. Ποσά τελών χαρτοσήμου πλέον της εισφοράς προς τον ΟΓΑ που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
-Από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο – Μάρτιο – Απρίλιο 2021 η παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χωρών ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λόγω covid.

Παρατείνεται η ισχύς των συμβάσεων χώρων των χερσαίων ζωνών λιμένων προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης για διάστημα ίσο με εκείνο για το το οποίο βρίσκονται σε ισχύ τα προαναφερόμενα μέτρα στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Μειωμένο ενοίκιο κατά 40% δικαιούνται για το μήνα Απρίλιο, και όσες επιχειρήσεις ανήκουν στη διευρυμένη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ Απριλίου. Όσον αφορά τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, δίνεται η δυνατότητα να καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40% για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Όπως το Μάρτιο, έτσι και για τον Απρίλιο, οι ιδιοκτήτες -φυσικά και νομικά πρόσωπα- που νοικιάζουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που δικαιούνται «κούρεμα» ενοικίου 100%, δικαιούνται αποζημίωσης ίση με το 80% και 60% αντίστοιχα του συμφωνημένου μισθώματος.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By