Τρίτη, 15 Ιουνίου, 2021

Μόνο 769 οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν τον Αύγουστο

«Παγωμένη» η οικοδομή και τον Αύγουστο -Εκδόθηκαν μόλις 769 οικοδομικές άδειες

Oikodomi

«Πάγωσε» ο κλάδος της οικοδομής τον Αύγουστο, καθώς εκδόθηκαν μόλις 769 άδειες. Πτώση 11,4% στον αριθμό των αδειών και 21,9% στην επιφάνεια σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το μήνα Αύγουστο 2015 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 769 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 131,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 543,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 11,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 21,9% στην επιφάνεια και κατά 28,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Αύγουστο 2015
αντιστοιχούν σε 131,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 543,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,8% στην επιφάνεια και κατά 27,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Αύγουστο 2015, στο σύνολο της Χώρας, αντιστοιχούν σε 0,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 0,5 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Αύγουστο 2015, είναι 0,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Σεπτέμβριο 2014 έως τον Αύγουστο 2015, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 13.302 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.817,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.644,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2013 – Αυγούστου 2014 παρατηρήθηκε, αύξηση κατά 3,2% στην επιφάνεια και κατά 26,3% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Σεπτεμβρίου 2014 – Αυγούστου 2015, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 5,0% στην επιφάνεια και κατά 3,7% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2013 – Αυγούστου 2014.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 25,5%.

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2015, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 13,3% στην επιφάνεια και κατά 46,5% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του έτους 2014.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 1,2% στην επιφάνεια και κατά 1,1% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014.

Για την αποφυγή έμμεσης αποκάλυψης ατομικών στοιχείων οικοδομικών αδειών, η ΕΛΣΤΑΤ δεν θα δημοσιεύει στο εξής στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εκδοθεισών αδειών, σε επίπεδο Περιφέρειας.

(Visited 1 times, 1 visits today)