Δευτέρα, 29 Μαΐου, 2023

Μόνο ηλεκτρονικά θα γίνονται οι αιτήσεις για το ΕΣΠΑ 2014-2020

Μόνο ηλεκτρονικά θα γίνονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης από τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας.

espa

Σε διευκρινιστικό σημείωμα του υπουργείου αναφέρεται ότι οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στα προγράμματα έχουν ως εξής:

  • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Ημερομηνία Υποβολής από 8 Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2016. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης
  • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα: Ημερομηνία Υποβολής από 17 Μαρτίου έως 27 Απριλίου 2016. Αφορά φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
  • Αναβάθμιση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές: Ημερομηνία Υποβολής: Από 7 Απριλίου έςως 20 Μαίου 2016. Η δράση με συνολικό προϋπολογισμό 130 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕκ.
  • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών: Ημερομηνία Υποβολής από 29 Μαρτίου έως 17 Μαΐου 2016. Η δράση έχει προϋπολογισμό 70 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε υφιστάμενες και μικρές και πολύ μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2015 κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
(Visited 1 times, 1 visits today)