Παρασκευή, 1 Μαρτίου, 2024

Moody’s: Η Ρωσία δύσκολα θα αποφύγει ένα default

Μόλις προ ημερών ο οίκος είχε προχωρήσει σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ρωσίας στο δεύτερο χαμηλότερο σκαλί της κλίμακας αξιολόγησης του, καθώς διατηρεί «σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προθυμία και την ικανότητα της Ρωσίας να πληρώσει το χρέος της»

«Οι κίνδυνοι αθέτησης υποχρεώσεων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα για τους εκδότες που εδρεύουν στη Ρωσία, ως συνέπεια των κυρώσεων από μια σειρά χωρών και των επακόλουθων πολιτικών αντιδράσεων της Ρωσίας», τονίζει η αμερικανική Μoody’s στο τελευταίο της report. Μόλις προ ημερών ο οίκος είχε προχωρήσει σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ρωσίας σε Ca, το δεύτερο χαμηλότερο σκαλί της κλίμακας αξιολόγησης του.

Οι υποβαθμίσεις του οίκου αξιολόγησης τις τελευταίες εβδομάδες ενσωματώνουν τις εκτιμήσεις για τον πολύ υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης και ορισμένες χαμένες πληρωμές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Το πάγωμα των καταθέσεων και η μη καταβολή κουπονιών σε μη κατοίκους της Ρωσίας μετά τη λήξη οποιασδήποτε περιόδου χάριτος συνιστούν αμφότερες αθέτηση πληρωμών σύμφωνα με τους ορισμούς των αξιολογήσεών της αμερικανικής εταιρείας αξιολογήσεων πιστωτικού κινδύνου.

«Η ανακοίνωση εξαιρετικά συντονισμένων κυρώσεων – και συγκεκριμένα οι περιορισμοί στην πρόσβαση ορισμένων ρωσικών τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων SWIFT και η άμεση επιβολή κυρώσεων σε μεγάλες κρατικές τράπεζες και στην Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (CBR) – έχουν περιορίσει σημαντικά την πρόσβαση της Ρωσίας στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι περιορισμοί αυτοί ακολουθήθηκαν γρήγορα από μια σειρά ανακοινώσεων που πιστεύουμε ότι καταδεικνύουν μια αυξανόμενη απροθυμία της ρωσικής κυβέρνησης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για το χρέος της στο σύνολό τους», εκτιμά η Moody’s.

Αυτό περιλάμβανε την ανακοίνωση της CBR ότι οι κάτοικοι θα απαγορεύεται να μεταφέρουν συνάλλαγμα στο εξωτερικό και να εξυπηρετούν τυχόν δάνεια σε ξένο νόμισμα που συμφωνήθηκαν μετά την 1η Μαρτίου. Στη συνέχεια, το Εθνικό Αποθετήριο Διακανονισμών (NSD) ανακοίνωσε ότι οι πληρωμές τοκομεριδίων ύψους 11,2 δισ. ρουβλίων για κρατικά ομόλογα της OFZ με λήξη το 2024 που έληγαν στις 2 Μαρτίου καταβλήθηκαν μόνο σε Ρώσους κατοίκους της Ρωσίας. Απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε, λένε οι αναλυτές της Moody’s, οι πληρωμές κουπονιών που οφείλονται σε μη κατοίκους κρατήθηκαν στο NSD και δεν καταβλήθηκαν σε λογαριασμούς κατόχων κατοίκων στο εξωτερικό ή εντός της Ρωσίας.

Ένα προεδρικό διάταγμα στις 5 Μαρτίου αποκάλυψε στη συνέχεια ότι οι μη κάτοικοι που κατέχουν υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα θα εξοφλούνται σε ρωσικά ρούβλια και όχι σε ξένο νόμισμα. «Καταλαβαίνουμε επίσης ότι η αξία της πληρωμής σε ρούβλια θα υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία της CBR κατά την ημέρα της πληρωμής. Επιπλέον, αντιλαμβανόμαστε από το διάταγμα ότι μπορεί να υπάρξει μια διαφοροποίηση στη μεταχείριση μεταξύ των χωρών που η Ρωσία θεωρεί ότι διαπράττουν μη φιλικές ενέργειες εναντίον της», επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης.

«Συνολικά, αυτές οι ενέργειες και η έλλειψη διευκρινίσεων από τις αρχές καταδεικνύουν επιδείνωση των ήδη χαμηλών επιπέδων της θεσμικής και διοικητικής ισχύος της Ρωσίας, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών. Θα παρακολουθούμε εάν υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των επόμενων πληρωμών των κουπονιών του ευρωομολόγου ύψους 117 εκατ. δολαρίων που λήγουν στις 16 Μαρτίου, προκειμένου να αποφασίσουμε για περαιτέρω αλλαγές στις αξιολογήσεις, αλλά η αξιολόγηση Ca προϋποθέτει υψηλή πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων και εκτιμώμενη ανάκτηση του αρχικού κεφαλαίου για τους επενδυτές μεταξύ 35% και 65%. Ωστόσο, το απρόβλεπτο των κυβερνητικών ενεργειών μέχρι σήμερα αυξάνει τον κίνδυνο πολύ υψηλότερων απωλειών», καταλήγει η Moody’s, η οποία είχε τονίσει ότι η απόφασή της να μειώσει την αξιολόγηση της Ρωσίας «οδηγήθηκε από σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προθυμία και την ικανότητα της Ρωσίας να πληρώσει το χρέος της». Ο S&P βαθμολογεί τη Ρωσία στο «CCC-» ενώ ο Fitch στο «Β», με αρνητικές προοπτικές.

By