Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023

Moody’s: Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης αυξάνουν τις προοπτικές ανάπτυξης

Η Moody’s Investors Service επισήμανε την Πέμπτη ότι το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας παραμένει περιορισμένο λόγω της αυξημένης επιβάρυνσης του χρέους, επισημαίνοντας παράλληλα τις «μέτριες» προοπτικές ανάπτυξης και το αδύναμο τραπεζικό σύστημα.

Στην ετήσια έκθεσή της, η Moody’s αναφέρεται στις δεσμεύσεις της νεοεκλεχθείσας κυβέρνησης για ενίσχυση των επενδύσεων και μείωση των φορολογικών συντελεστών, λέγοντας ότι η εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής θα μπορούσε πράγματι να αυξήσει τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας.

Επιπλέον, ο οίκος προσθέτει ότι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί και η συνετή δημοσιονομική πολιτική θα απαιτηθούν προκειμένου να διατηρηθεί η στήριξη των Ευρωπαίων πιστωτών και η εμπιστοσύνη των επενδυτών.

«Η συνέχιση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν με τους πιστωτές, περιλαμβανομένης μιας συνετής δημοσιονομικής στάσης, θα χρειαστεί για να διατηρηθεί η επενδυτική εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα» δηλώνει ο Kathrin Muehlbronner, αντιπρόεδρος του οίκου.

«Ενώ περιμένουμε το κρατικό χρέος να περιοριστεί τα επόμενα χρόνια, θα παραμείνει πολύ υψηλό και η Ελλάδα ίσως χρειαστεί περαιτέρω ελάφρυνση χρέους μεσοπρόθεσμα».

Τα δυνατά σημεία για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας περιλαμβάνουν τον σχετικά πλούσιο πληθυσμό, την ήπια εικόνα στο μέτωπο της εξυπηρέτησης του χρέους που παρέχει δημοσιονομική ευελιξία παρά το βάρος του υψηλού χρέους, αλλά και τη σημαντική στήριξη από την ευρωζώνη.

Οι τάσεις για τον τραπεζικό κλάδο βελτιώνονται, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να υποχωρούν, αν και διαμορφώνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Η αξιολόγηση της Ελλάδας θα μπορούσε να αναβαθμιστεί εάν η νέα κυβέρνηση συνεχίσει να υλοποιεί τις δεσμεύσεις προς την ευρωζώνη, μεταξύ των οποίων μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό κλίμα και τις επενδύσεις, ενώ τα δημόσια οικονομικά παραμένουν ισχυρά.

Τυχόν ταχύτερη του αναμενόμενου βελτίωση της υγείας του τραπεζικού κλάδου θα ήταν επίσης θετική.

Παρόλα αυτά, ο οίκος επισημαίνει ότι εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να αποκλίνει από τις δεσμεύσεις και ανατρέψει συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις ή αν προκύψουν νέες εντάσεις με τους πιστωτές, αυτό ενδεχομένως να έχει αρνητικές συνέπειες για την αξιολόγηση της χώρας.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By