Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

Moody’s: Εδειξαν αντοχές οι τράπεζες στο stress test

Τα stress tests έδειξαν πως οι 51 τράπεζες που εξετάστηκαν φέτος είναι ανθεκτικότερες στις δυσμενείς συνθήκες απ” ότι το 2014

Moodys Building

Τα stress tests της EBA δείχνουν πως οι περισσότερες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδείχθηκαν ανθεκτικές στις δυσμενείς συνθήκες, εμφανίζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα αντίστοιχα τεστ της EBA που πραγματοποιήθηκαν το 2014, σύμφωνα με τη Moody’s.

Σύμφωνα με την Katharina Barten, αντιπρόεδρο της Moody’s, «η πλειονότητα των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ισχυρά κεφαλαιακά επίπεδα στο δυσμενές σενάριο. Από τις 51 τράπεζες που ελέγχθηκαν, οι 43 διατηρούσαν επίπεδο CET1 πάνω από το 8%, και με μια μόνο εξαίρεση, όλες διατηρούσαν θετικό CET1, με το χαμηλότερο στο 6,1%».

Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι 51 τράπεζες που συμμετείχαν στα φετινά stress tests είναι πιο ανθεκτικές στις δυσμενείς συνθήκες απ” ότι αυτές που εξετάστηκαν το 2014, αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης. Αυτό οφείλεται στην βελτίωση των κεφαλαιακών επιπέδων των περισσοτέρων ευρωπαϊκών τραπεζικών συστημάτων από το τέλος του 2013.

«Για πολλές τράπεζες της ΕΕ, το υψηλότερο σημείο εκκίνησης για τα επίπεδα κεφαλαίων έχουν αντισταθμίσει τις σκληρότερες μακροοικονομικές υποθέσεις και τις ισχυρότερες πιέσεις στα έσοδα υπό το δυσμενές σενάριο για τα stress tests του 2016, καθώς και την συμπερίληψη επιπλέον κατηγοριών ρίσκου, και συγκεκριμένα την συμπεριφορά και τα ρίσκα από το ξένο συνάλλαγμα», εξηγεί η κ. Barten.

Για τις 14 από τις 51 τράπεζες, ωστόσο, το δυσμενές σενάριο επηρέασε τα κεφάλαια CET1 κατά περισσότερο από 500 μονάδες βάσης. Αυτό σχετίζεται περισσότερο με πιστωτικές απώλειες, που –στα 349 δισ. ευρώ- αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των προσομοιωμένων απωλειών στο δυσμενές σενάριο, αν και οι παράγοντες-κλειδί διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα.

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με την Moody’s, τονίζουν επίσης τις μεγάλες διαφορές στην σχετική ισχύ των τραπεζικών συστημάτων στην ΕΕ, με τις ισχυρότερες τράπεζες ανά μέσο CET1 του συστήματος να εντοπίζονται κυρίως στις χώρες του Βορρά, ιδιαίτερα στην Σκανδιναβία. Οι τράπεζες της Αυστρίας, της Ιρλανδίας και της Ιταλίας φάνηκαν λιγότερο ανθεκτικές στο πολύ δυσμενές σενάριο –βασικοί παράγοντες γι” αυτό είναι οι εγχώριες πιέσεις της αγοράς για τις ιρλανδικές και ιταλικές τράπεζες και το υψηλότερο πιστωτικό ρίσκο των διασυνοριακών δραστηριοτήτων για τις αυστριακές τράπεζες.

Οι Ολλανδικές, Ισπανικές και Γερμανικές τράπεζες εμφάνισαν ικανοποιητικά αποτελέσματα υπό το δυσμενές σενάριο, ενώ τα αποτελέσματα για τις βρετανικές τράπεζες ήταν ποικίλα, αντανακλώντας εν μέρει την έκθεση στα εμπορικά ακίνητα.

(Visited 1 times, 1 visits today)