Κυριακή, 29 Μαΐου, 2022

Μυτιληναίος: Αύξηση κερδών και λειτουργικών αποτελεσμάτων παρά την πανδημία

Κύκλο εργασιών στα €927 εκατ. και EBITDA €145 εκ. εμφάνισε για το Α’ Εξάμηνο του 2020, ο όμιλος Μυτιληναίου, παρουσιάζοντας ελάχιστη μείωση συγκριτικά με τις περισσότερες εταιρείες μεταλλουργίας και ενέργειας παγκοσμίως που είχαν να ανταπεξέλθουν στη ξαφνική μεγάλη πτώση των τιμών των μετάλλων και πετρελαίου/φυσικού αερίου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η οικονομική επίδοση της Εταιρείας στο Α’ Εξάμηνο του 2020, σε σύγκριση με το τελευταίο Εξάμηνο του προηγούμενου έτους, πιστοποιεί την ικανότητα της Εταιρείας να απορροφά την πίεση που επιφέρει το αδύναμο οικονομικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 5,2%, από €137,9εκ. το Β’ Εξάμηνο του 2019 σε €145,1εκ. το Α’ Εξάμηνο του 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη σημείωσαν αύξηση 9,5%, από €63,3 εκ. το Β’ Εξάμηνο του 2019 σε €69,3 εκ. το Α’ Εξάμηνο του 2020).

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €926,7 εκ. έναντι €990,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 6,5% που οφείλεται κυρίως στο αδύναμο περιβάλλον τιμών των Τομέων της Μεταλλουργίας και της Ενέργειας. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €145,1 εκ. έναντι €175,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €69,3 εκ. έναντι €81,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2020 στα €477 εκ., με το δείκτη του καθαρού δανεισμού προς EBITDA να διαμορφώνεται σταθερά σε επίπεδα χαμηλότερα του 2x (1,69), με βάση τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Παράλληλα, η ταμειακή θέση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (€606 εκ.), παρά την πρόωρη αποπληρωμή του ομολόγου ύψους €300 εκ. τον Ιούνιο του 2020 (κανονικά έληγε τον Ιούνιο του 2022).

Οπως επισημαίνει η διοίκηση, με αυτό τον τρόπο η Εταιρεία βελτίωσε, ακόμα περισσότερο το ήδη εξαιρετικό πιστωτικό προφίλ που διαθέτει, καθώς δεν προβλέπονται σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του 2024.

Συνολικά, κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2020, η Εταιρεία αξιοποίησε στο έπακρο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τις συνέργειες ανάμεσα στους Τομείς Δραστηριότητας, εντατικοποίησε τις δράσεις βελτιστοποίησης κόστους στοχεύοντας σε ένα συνολικό επαναλαμβανόμενο όφελος €70 εκ. και με βασικό μοχλό τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατόρθωσε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην πανδημία.

Οι οικονομικές επιδόσεις του Α’ Εξαμήνου 2020 θέτουν τις βάσεις, ώστε το 2020 να αποτελέσει βάση για ισχυρή ανάπτυξη τα αμέσως επόμενα έτη.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:«Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που επέφερε η πανδημία του Covid-19 έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα κι ένα ρευστό περιβάλλον σε όλο τον πλανήτη, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας», σχολιάζει ο επικεφαλής της εταιρείας.

«Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η MYTILINEOS στηριζόμενη στα δομικά, στρατηγικά της πλεονεκτήματα, κατορθώνει όχι απλώς να απορροφήσει αποτελεσματικά τους κραδασμούς αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.

Τα δομικά αυτά πλεονεκτήματα είναι ουσιαστικά οι συνέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων της Εταιρείας, η συνεχής και επιτυχημένη προσπάθεια ελέγχου και μείωσης του κόστους, η διατήρηση σημαντικής ρευστότητας και η έγκαιρη λήψη μέτρων διαχείρισης της πανδημίας και των επιπτώσεων της

Έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι η χώρα, έχοντας καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά το πρώτο κύμα της πανδημίας, θα ανταποκριθεί συνολικά στην πρόκληση και θα ξεπεράσει και αυτό το σκόπελο.

Σε αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η MYTILINEOS, συνεχίζοντας το επενδυτικό της πλάνο, που έχει ως πυρήνα τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική ουδετερότητα και την αναγέννηση της ελληνικής βιομηχανίας που είναι οι πυλώνες της εθνικής προσπάθειας για ανάκαμψη. Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε».

Η παγκόσμια οικονομία έχει επιβραδυνθεί σημαντικά εξαιτίας της πανδημίας και της παρατεταμένης αβεβαιότητας. Ωστόσο, οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις που έλαβαν έγκαιρα μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης δείχνοντας προσαρμοστικότητα και ευελιξία στα νέα δεδομένα, έχουν τη δυνατότητα όχι απλώς να επιβιώσουν, αλλά να δημιουργήσουν ευκαιρίες για καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον, καθώς μαζί με τις κεντρικές πολιτικές αποτελούν παράγοντες που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη.

Η MYTILINEOS έγκαιρα και δυναμικά, έλαβε πολύ αυστηρά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τους εργαζόμενους και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τη συνεχή τροφοδοσία της αλυσίδας, εισφέροντας τα μέγιστα στις Ελληνικές εξαγωγές».

Κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2020, ο Τομέας (ΤΕΔ) Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, επωφελούμενος από το ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, σημείωσε σημαντική αύξηση μεριδίων αγοράς και κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 443,9 εκ. που αντιστοιχεί σε 47,9% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €460,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ Εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε €71,0 εκ., από €50,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 41,3%.

Η συγκεκριμένη επίδοση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του περιθωρίου κερδοφορίας – clean spark spread – των θερμικών μονάδων του ΤΕΔ κατά 36,5% (σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019) παρά το πολύ χαμηλό περιβάλλον τιμών (ΟΤΣ) στη χονδρεμπορική αγορά αλλά και στη σημαντική κερδοφορία της δραστηριότητας προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η μετάβαση της ενεργειακής αγοράς σε ένα νέο μείγμα παραγωγής, στο οποίο το Φυσικό Αέριο αποτελεί το βασικό καύσιμο, ενισχύθηκε κατά το Α’ εξάμηνο του έτους, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη μειώθηκε κατά 47,8%.

Σημαντικά ενισχυμένη παράλληλα ήταν η συμμετοχή των ΑΠΕ που για πρώτη φορά ανήλθε στο 27% της συνολικής παραγωγής.

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα στο A’ Εξάμηνο του 2020 , σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, μειώθηκε κατά 5,8% σε 24,4TWh, σαν αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας ιδιαίτερα στο Β’ Τρίμηνο του 2020. Ωστόσο, παρά τη μειωμένη κατανάλωση, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων της MYTILINEOS συνολικά παρέμεινε σταθερή στις 2,2TWh.

Συνυπολογίζοντας τη λειτουργία του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) του Τομέα Μεταλλουργίας, η συμμετοχή της MYTILINEOS ανέρχεται στο 11,5% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η Protergia αύξησε το μερίδιο αγοράς της σε 7,7% τον Ιούνιο του 2020, ενισχύοντας σταθερά την παρουσία της, με την πελατειακή της βάση να ξεπερνά πλέον τους 250.000 πελάτες.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα σημείωσε σημαντική λειτουργική κερδοφορία, καθώς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο Εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €19,4 εκ. από €10,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τέλος, η κατασκευή της νέας υψηλής απόδοσης μονάδας συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο και ισχύ 826 MW, συνεχίζεται βάσει προγράμματος και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Δ’ τρίμηνο του 2021.

Στο Α’ Εξάμηνο του 2020 ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών €241,5 εκ., που αντιστοιχεί σε 26,0% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €294,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου παρέμειναν σε πλήρη λειτουργία και χωρίς προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, αναφορικά με τη ζήτηση των προϊόντων και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα EBITDA στο Α’ Εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €64,3 εκ. έναντι €91,6 εκ., την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η συγκεκριμένη επίδοση ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση που είχε η πανδημία στις τιμές των μετάλλων.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή εξαμήνου της Αλουμίνας (δείκτης API) υποχώρησε στα $265 ανά τόνο, μειωμένη κατά περίπου 30% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019, ενώ αναφορικά με το Αλουμίνιο, η μέση τιμή (LME 3m) μειώθηκε κατά 12,5% έναντι του περσινού εξαμήνου, στα $1.620 ανά τόνο. Τέλος, η μείωση των πριμ για τα προϊόντα αλουμινίου ήταν υψηλότερη του 30%.

Παρά το αδύναμο περιβάλλον τιμών, ο Τομέας Μεταλλουργίας επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα επωφελούμενος από τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες για τη βελτιστοποίηση του κόστους, που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 25% στην αλουμίνα και περίπου 20% στο πρωτόχυτο αλουμίνιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση της παραγωγής δευτερόχυτου αλουμινίου που καταναλώνει πολύ μικρότερη ποσότητα ενέργειας με περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το Δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά περίπου 2,5% έναντι του Ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,10 για το Η1 2020 από 1,13 στην αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ θετική ήταν η επίδραση των μειωμένων τιμών για πρώτες ύλες, όπως άνθρακας, πίσσα και άνοδοι.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, το πρόγραμμα «Ήφαιστος» συνεχίζεται με ορίζοντα μέχρι το τέλος του 2021. Ο συνολικός στόχος του εν λόγω προγράμματος ανέρχεται σε €62 εκ., εκ των οποίων €35 εκ. αφορούν σε βελτίωση του EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση και τα υπόλοιπα αφορούν σε εφάπαξ (one-off) βελτιώσεις.

Στο Α’ Εξάμηνο του 2020, ο νέος Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €179,1 εκατ., που αντιστοιχεί σε 19,3% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €72,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 4

Το EBITDA στο Α’ Εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε €12,5 εκατ. έναντι €2,7 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καθώς ενισχύθηκε σημαντικά από την πώληση του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, συνολικής ισχύος 47MW, έναντι τιμήματος €45,8 εκ. Η εν λόγω συναλλαγή ήταν η πρώτη από ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων συνολικά 600 MW που θα αναπτυχθούν, κατασκευαστούν και διατεθούν εντός των επόμενων 18-24 μηνών.

Το σύνολο των συμφωνημένων και συμβασιοποιημένων έργων του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας ανέρχεται σε €110 εκατ., καθώς εξελίσσεται η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Χιλή και το Καζακστάν ενώ επιπλέον €243 εκατ. βρίσκονται σε πολύ ώριμο στάδιο συμβασιοποίησης.

Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας επωφελείται από τη διεθνή τάση για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών έργων, καθώς προσφέρει αξιόπιστες λύσεις καλύπτοντας όλες τις φάσεις ανάπτυξης των συγκεκριμένων έργων.

Παράλληλα, η πλατφόρμα ανάπτυξης και κατασκευής φωτοβολταϊκών έργων με στόχο τη μετέπειτα πώληση τους (BOT) ενισχύει τα περιθώρια κερδοφορίας, οδηγώντας σε σημαντικές αποδόσεις των συνολικών επενδυμένων κεφαλαίων (ROIC).

Το 2020 αποτελεί έτος μετάβασης, καθώς ο πρώην Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών μετασχηματίζεται, θέτοντας στο επίκεντρο την Ενεργειακή Μετάβαση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ο Νέος Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Engineering Solutions – SES), με καινούρια οργανωτική δομή, επεκτείνεται σε νέες υποδομές βιώσιμης ανάπτυξης, διατηρώντας τη θέση του στην κατασκευή θερμικών σταθμών και επιλεγμένων κατασκευαστικών έργων.

Η MYTILINEOS, πιστή στη στρατηγική καινοτομίας, αφουγκράζεται τις διεθνείς τάσεις, αναγνωρίζοντας ότι η μετάβαση στη νέα γενιά έργων βιώσιμης ανάπτυξης είναι το μέλλον του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό στοχεύει σε νέα έργα όπως:

-διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων,
-υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα
-έργα ενεργειακής αναβάθμισης,εκτέλεση καινοτόμων first-of-kind ενεργειακών έργων (π.χ. έργα υδρογόνου).

Στο Α΄ Εξάμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €62,4 εκ., που αντιστοιχεί σε 6,7% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €163,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα αδύναμα αποτελέσματα στο Α’ Εξάμηνο του 2020 οφείλονται κατά κύριο λόγο στις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, και τη χρονική μετατόπιση τόσο στην υλοποίηση, όσο και στη συμβασιοποίηση νέων έργων.

Ο ανανεωμένος Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών Βιώσιμης Ανάπτυξης αναμένεται να αρχίσει άμεσα να αποδίδει θετικά αποτελέσματα, πιθανώς και από το Β’ εξάμηνο του 2020, με αφετηρία την αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου εντός του 2020, την επιτυχή εκτέλεση υφιστάμενων συμβάσεων, αλλά και την ανάληψη νέων έργων, ενόψει και των προτάσεων του Ταμείου Ανάκαμψης

Η οικονομική δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά το 2020, εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας, με τις εκτιμήσεις να ενέχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Στον αντίποδα, σημαντικά δημοσιονομικά πακέτα στήριξης στις ΗΠΑ αλλά και την ΕΕ στοχεύουν να αναχαιτίσουν τις επιπτώσεις και να υποστηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη.

Για το υπόλοιπο του έτους, παρά το ρευστό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, η ισχυρή ανάκαμψη των τιμών του Αλουμινίου σχεδόν στα επίπεδα προ εξάπλωσης της πανδημίας, η σταδιακή βελτίωση της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και η επιτάχυνση εκτέλεσης των έργων EPC στους Τομείς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης ενισχύουν την αισιοδοξία, για μια εξαιρετική επίδοση δεδομένης της υφεσιακής φάσης στην οποία έχει εισέλθει η παγκόσμια οικονομία.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By