Πέμπτη, 4 Μαρτίου, 2021

Μυτιληναίος: Αγορά 25.000 μετοχών από τη Eurolife ERB

Μία ακόμη ανακοίνωση που αφορά την αγορά 25.000 μετοχών είχαμε από την εταιρεία «Μυτιληναίος όμιλος επιχειρήσεων»

mitilinaios

Η Μυτιληναίος Όμιλος επιχειρήσεων» ανακοινώνει ότι η Eurolife ERB Life Insurance S.A. προέβη την 01η.09.2016 σε αγορά 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας €97.160,63, συναλλαγή που γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Η γνωστοποίηση γίνεται επειδή ο κ. Wade Burton κατέχει τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της Eurolife ERB Life Insurance S.A., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της Μυτιληναίος.

(Visited 1 times, 1 visits today)