Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Ν.Δ. σε ΣΥΡΙΖΑ: «Ευνοϊκή μεταχείριση για τα χαϊδεμένα παιδιά»

Ερώτηση 37 βουλευτών της Ν.Δ. για τους μετακλητούς υπαλλήλους του ΣΥΡΙΖΑ

athenspress_nea_dimokratia

Τριάντα επτά βουλευτές της ΝΔ, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο του κόμματος Αδ. Γεωργιάδη και τον αναπληρωτή γραμματέα Λ. Αυγενάκη, με ερώτησή τους προς τον πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς , ζητούν να πληροφορηθούν γιατί αυξήθηκε ο αριθμός και ο μισθός των μετακλητών υπαλλήλων την ώρα που η κυβέρνηση κόβει μισθούς και συντάξεις.

Η ερώτηση έχει τίτλο: «Ευνοϊκή μεταχείριση για τα ΄΄χαϊδεμένα΄΄ παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ» και αναφέρεται στις προσλήψεις συγγενικών προσώπων κομματικών και κυβερνητικών στελεχών.
Το κείμενο της ερώτησης:

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πιστή στις ιδεοληψίες της για την τακτοποίηση των δικών της παιδιών που «απολαμβάνουν» το «ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς», δεν φρόντισε μόνο για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και «τακτοποίησή» τους σε θέσεις συνεργατών και συμβούλων, αλλά μεριμνά, επίσης, και για την ευνοϊκή μεταχείρισή τους όσον αφορά τη μισθολογική τους κατάσταση.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 (ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, σε εφαρμογή του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’), που αφορά στις μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του δημοσίου, προβλέπει ότι οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι των υπουργών ανεβαίνουν αυτόματα μισθολογικά κλιμάκια και εντάσσονται σε κλιμάκια που υπάλληλοι με αντίστοιχα προσόντα θα χρειαστούν 30 χρόνια υπηρεσίας περίπου για να φτάσουν στο κλιμάκιο αυτό. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Οι διευθυντές των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών κατατάσσονται στο καταληκτικό (υψηλότερο) μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), δηλαδή στο Μ.Κ. 19, στο οποίο αντιστοιχεί βασικός μισθός 2.154 ευρώ. Να σημειωθεί πως για να φθάσει ένας υπάλληλος σ’ αυτό το μισθολογικό κλιμάκιο χρειάζεται να έχει προϋπηρεσία 38 ετών!

2. Οι ειδικοί σύμβουλοι των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, των λοιπών μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των γενικών, αναπληρωτών γενικών και ειδικών γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής:

• Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών ή οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ κατατάσσονται στο Μ.Κ. 17 της κατηγορίας τους, που απαιτεί 34 έτη υπηρεσίας από τους λοιπούς υπαλλήλους αντίστοιχων προσόντων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι υπάγονται στην κατηγορία ΠΕ δικαιούνται αυτομάτως βασικό μισθό 2.036 ευρώ, ενώ όσοι υπάγονται στην κατηγορία ΤΕ δικαιούνται αυτομάτως βασικό μισθό 1.917 ευρώ.

• Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατατάσσονται στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους, που απαιτεί 30 χρόνια προϋπηρεσίας από τους λοιπούς υπαλλήλους αντίστοιχων προσόντων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι υπάγονται στην κατηγορία ΠΕ δικαιούνται αυτομάτως βασικό μισθό 1.918 ευρώ, ενώ όσοι υπάγονται στην κατηγορία ΤΕ δικαιούνται βασικό μισθό 1.807 ευρώ.

• Οι λοιποί ειδικοί σύμβουλοι κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους, που απαιτεί 26 χρόνια προϋπηρεσίας από τους λοιπούς υπαλλήλους αντίστοιχων προσόντων και που αντιστοιχεί βασικός μισθός 1.800 ευρώ για τους ΠΕ και 1.697 ευρώ για τους ΤΕ.

3. Οι ειδικοί συνεργάτες των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, των λοιπών μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των γενικών, αναπληρωτών γενικών και ειδικών γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής:

• Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών ή οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους (ΠΕ 1.918 ευρώ, ΤΕ 1.807 ευρώ).

• Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους (ΠΕ 1.800 ευρώ, ΤΕ 1.697 ευρώ).

• Οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο Μ.Κ. 11 της κατηγορίας τους (ΠΕ 1.682 ευρώ, ΤΕ 1.587 ευρώ).

• Οι λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας στην οποία ανήκουν (ΔΕ 1.578 ευρώ).

4. Οι μηνιαίες αποδοχές των προϊσταμένων των ειδικών γραφείων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού είναι ίσες με αυτές των υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού. Δηλαδή, ο βασικός μισθός τους ορίζεται στο ποσό των 1.960 ευρώ μηνιαίως, ενώ παράλληλα δικαιούνται και επίδομα θέσης ευθύνης 600 ευρώ! Το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τους φθάνει δηλαδή στο ποσό των 2.460 ευρώ!

Στα προαναφερόμενα ποσά θα πρέπει να προστεθούν ως υπερωρίες μέχρι και τέσσερα Σαββατοκύριακα το μήνα, επί 20% του μισθού που αμείβεται η υπερωριακή εργασία.

Την ίδια στιγμή, οι ρυθμίσεις του Ν.4354/2015 είναι εξαιρετικά δυσμενείς και μειώνουν δραστικά τις αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΕΕΠ) των ανεξαρτήτων αρχών, που αφορά σε επιστήμονες αυξημένων τυπικών προσόντων και εξειδικευμένης εμπειρίας. Ουσιαστικά, καταργούν την υπ΄ αριθ. 2/17127/0022/28.2.2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και παραγνωρίζουν τη δέσμευση του νομοθέτη που επιτάσσει το άρθρο 103 του Συντάγματος για την παροχή ειδικών εγγυήσεων στο προσωπικό των ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες προφανώς πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να έχουν άμεση σχέση με την εξειδικευμένη γνώση, την εμπειρία και τις ευθύνες που αναλαμβάνει. Αποτέλεσμα των διατάξεων του Ν.4354/2015 είναι :

• η πλήρης απαξίωση και η μισθολογική ισοπέδωση του ΕΕΠ των ανεξάρτητων αρχών και εν τέλει

• η απαξίωση του ίδιου του θεσμού των ανεξάρτητων αρχών.

Η κυβέρνηση με τις πολιτικές της και την «περήφανη διαπραγμάτευσή» της οδηγεί εκατοντάδες επιχειρήσεις σε κλείσιμο και άλλες τόσες σε μεταφορά των δραστηριοτήτων τους εκτός χώρας, εναντιώνεται στην ανάπτυξη και χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας αναγκάζοντας χιλιάδες πολίτες μας στην ανεργία και χιλιάδες νέους, ιδίως επιστήμονες, στην αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση σκανδαλίζει με την προσπάθεια κατάληψης του κράτους, το διορισμό συγγενών και φίλων της εξουσίας σε κρατικές θέσεις, καθώς και την ευνοϊκή μισθολογική τους μεταχείριση. Η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση των ημετέρων, προκαλεί το δημόσιο αίσθημα, τους χιλιάδες χαμηλόμισθους και ιδίως τους χιλιάδες νέους επιστήμονες της χώρας που είναι είτε χαμηλόμισθοι είτε άνεργοι. Δυστυχώς, οι πράξεις αυτές ερμηνεύουν την εχθρότητα της κυβέρνησης στην αριστεία, την αξιοκρατία και την αξιολόγηση και αναδεικνύουν μια πρακτική που προσωποποιεί την κοινωνική, πολιτισμική, πνευματική και ηθική κατρακύλα της κυβέρνησης.

Εμείς, παραμένουμε πιστοί στις αρχές μας να υπηρετήσουμε την αριστεία και την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την αξιολόγηση και θα διεκδικούμε ακατάπαυστα την εφαρμογή της σε όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Πως αιτιολογεί η κυβέρνηση την απόφασή της να αυξάνει τους μισθούς των μετακλητών, όταν, παράλληλα, μειώνει τους μισθούς και τις συντάξεις και οδηγεί χιλιάδες πολίτες στην ανεργία;

2. Πως εξηγεί η κυβέρνηση την ευνοϊκή μεταχείριση των «δικών της παιδιών» και τη δυσμενή μεταχείριση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των ανεξαρτήτων αρχών; Προσπαθεί να απαξιώσει τις ανεξάρτητες αρχές και να οδηγήσει σε φυγή από τη χώρα και άλλους νέους επιστήμονες;

3. Το λεγόμενο «ηθικό πλεονέκτημα» της αριστεράς επιβάλλει την κατάλυση των αρχών της αριστείας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας και την ευνοϊκή μεταχείριση ημετέρων εις βάρος των λοιπών εργαζομένων και της κοινωνίας;

4. Η «κληρονομική αριστεροσύνη» δίνει δικαίωμα στην κατάλυση και νομή του κράτους; Δεν είναι αυτό η απόλυτη απόδειξη του κυνισμού της αριστεράς;

5. Ποια η αντίληψη της κυβέρνησης για την εφαρμογή των κανόνων του κράτους δικαίου και των αρχών της αξιοκρατίας, της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών;

By