Τρίτη, 15 Ιουνίου, 2021

ΝΔ: Παράνομη η παύση της διοίκησης Γιαννόπουλου στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Επίθεση στον Παύλο Πολάκη εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία με αφορμή την παύση του Αθ. Γιαννόπουλου από το ΚΕΕΛΠΝΟ

 © FOSPHOTOSAlexandros Katsis
© FOSPHOTOS Alexandros Katsis

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Ηλείας Κώστας Τζαβάρας, σχολιάζοντας την υπουργική απόφαση αντικατάστασης του Αθανάσιου Γιαννόπουλου στην προεδρία του ΚΕΕΛΠΝΟ, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Μετά την «παύση» της Διοίκησης Γιαννόπουλου στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και τον ορισμό νέας μέσω δελτίου τύπου (!) στις 28 Απριλίου, εμφανίστηκε και η σχετική – Κοινή μάλιστα – Υπουργική Απόφαση 6 ημέρες μετά.

«Ξέχασε» όμως σε αυτή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να λάβει υπόψη της τα εξής:

α) Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων είναι Ν.Π.Ι.Δ., που ιδρύθηκε με το Νόμο 2071/92 και λειτουργεί από το 1992.

β) στη διάταξη του άρθρου 4 (παρ. 1 περ. α΄ και β΄) του Π.Δ. 358/1992 προβλέπεται, υποχρεωτικά, 3ετής θητεία της εκάστοτε Διοίκησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

γ) Η προηγούμενη απόφασή του Υπουργού Υγείας, που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2015, για το διορισμό της Διοίκησης Αθ. Γιαννόπουλου, είχε λάβει υπ” όψιν και εφάρμοσε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, στην οποία προβλέπεται ότι: «Όταν ο νόμος προβλέπει θητεία για τα μέλη του συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγον αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος και πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη». Φυσικά, η διάταξη αυτή τότε εξυπηρετούσε ευνόητους («συγκυβερνητικούς») λόγους. Αντίστοιχη επίκληση γίνεται και στην σημερινή απόφαση του υπουργού και αναπληρωτή υπουργού, προκειμένου να αιτιολογηθεί η αποπομπή Γιαννόπουλου.

Θα έπρεπε όμως οι κύριοι Ξανθός και Πολάκης να έχουν λάβουν σοβαρά υπ” όψιν τους και τη διάταξη του άρθρου 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η οποία βεβαίως είχε αγνοηθεί κατά το διορισμό της Διοίκησης Αθ. Γιαννόπουλου, και στην οποία προβλέπεται ότι: «Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 και του άρθρου 12 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α” του Ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.».

Επομένως γίνεται πασιφανές ότι η προαναφερόμενη, «βολική» ίσως, διάταξη του άρθρου 13 παρ. 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, μέσω της οποίας εκπαραθυρώνεται ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., δεν μπορεί να εφαρμοστεί για την περίπτωση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., αφού αυτό είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και η επίμαχη διάταξη (του άρθρου 13) δεν περιλαμβάνεται σε αυτές που, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Κώδικα αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου!

Άρα, η παύση της Διοίκησης Γιαννόπουλου και η διαδικασία ορισμού νέας Διοίκησης ούτε διαφανής μα ούτε και νόμιμη είναι.

Ας καταλάβει ο κ. Ξανθός και ο κ. Πολάκης ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται à la carte. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι ας πάρουμε ένα μάθημα ότι για την Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ διαφάνεια σημαίνει κακοποίηση όχι μόνο της Νομιμότητας αλλά και της Λογικής».

(Visited 1 times, 1 visits today)