Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 2022

Νέα παγκόσμια συνεργασία του Κέντρου Αειφορίας (CSE) με την Moody’s

Συνεχίζοντας να πρωτοπορεί στην παροχή εξειδικευμένων πιστοποιημένων εκπαιδεύσεων διεθνώς για την Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) εγκαινίασε μια νέα παγκόσμια συνεργασία με τη Moody’s για να υποστηρίξει πιο αποτελεσματικά επιχειρήσεις και οργανισμούς του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία που επεκτείνει τη στρατηγική της Moody’s στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας και ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του Κέντρου Αειφορίας διεθνώς στον οικονομικό και επενδυτικό κλάδο.

Η Moody’s θα υποστηρίξει και θα συμμετάσχει με ειδική ομιλία στα επόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Αειφορίας Certified Sustainability Practitioner Program στο Τορόντο τον Οκτώβριο 2019 και στη Ν.Υόρκη το 2020.

Πρόσφατη Έρευνα της Moody’s έδειξε ότι οι μέτοχοι και οι επενδυτές λαμβάνουν όλο και περισσότερο υπόψη τους περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στις επενδυτικές τους αποφάσεις, κάτι που δημιουργεί την ανάγκη εξειδικευμένης εκπαίδευσης των ανώτατων στελεχών των εταιρειών στα θέματα αυτά.

Στα πλαίσια αυτά και σύμφωνα με την Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας στην Ευρώπη και τη Β.Αμερική, η οποία εξέτασε 1200 επιχειρήσεις, το Κέντρο Αειφορίας δημιούργησε τη μεθοδολογία Return on Sustainability που αναγνωρίζει σημαντική συσχέτιση μεταξύ επιδόσεων στην Εταιρική Υπευθυνότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα.

Το Κέντρο Αειφορίας πρόσφατα ξεκίνησε συνεργασία με την παγκόσμια Πρωτοβουλία των Ην.Εθνών Principles for Responsible Investment (PRI) για την υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών του χρηματοοικονομικού κλάδου στο να υιοθετήσουν την προσέγγιση των υπεύθυνων επενδύσεων (ESG).

Σημειώνεται ότι το Κέντρο Αειφορίας πρωτοπορεί στον τομέα των πιστοποιημένων εκπαιδεύσεων στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, με το πρόγραμμα Certified Sustainability (CSR) Practitioner Program, το οποίο εκπαιδεύει επαγγελματίες σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και υπεύθυνων επενδύσεων και πραγματοποιείται σε περισσότερες από 10 πόλεις ετησίως.

Το πρόγραμμα αυτό έχει πιστοποιήσει 1600 επαγγελματίες από 55 χώρες και το 90% των Fortune 500 και κορυφαίων εταιρειών και οργανισμών.

Για το πρόγραμμα αυτό, έλαβε το 2019 ειδική διάκριση στα PR News CSR Awards στην Washington D.C.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By