Παρασκευή, 19 Αυγούστου, 2022

ΕΤΕ: 5,1 δισ. και 125.000 νέες θέσεις εργασίας στον Πειραιά

Από την αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και την επέκταση του δικτύου.

FOSPHOTOS
FOSPHOTOS

Η αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι του Πειραιά τα επόμενα χρόνια αναμένεται να επεκτείνει το δίκτυο επιχειρήσεων γύρω από τις εγκαταστάσεις του, με αποτέλεσμα η συνολική αύξηση στην προστιθέμενη αξία να αγγίζει τα 5,1 δισ. ευρώ μέχρι το 2018 (2,5% του ΑΕΠ) δημιουργώντας περίπου 125.000 νέες θέσεις εργασίας.

Αυτό εκτιμά μελέτη που πραγματοποίησε η Εθνική Τράπεζα και δημοσιεύσει η Καθημερινή για τα λιμάνια διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων στην οποία επισημαίνονται οι εντυπωσιακοί ρυθμοί ανάπτυξης που επιδεικνύει το λιμάνι του Πειραιά τρία χρόνια μετά τη συμφωνία παραχώρησης στην Cosco.

Ειδικότερα, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά, που καλύπτει σχεδόν το 90% της ελληνικής αγοράς υπερτριπλασιάστηκε την τελευταία τριετία (προσεγγίζοντας τα 2,7 εκατ. TEUs το 2012 από 0,85 εκατ. TEUs το 2010), όταν η διακίνηση στα υπόλοιπα ανταγωνιστικά μεσογειακά λιμάνια αυξήθηκε μόνο κατά 20% κατά την ίδια περίοδο. Ετσι τα ελληνικά λιμάνια διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων απορρόφησαν το 5,5% της μεσογειακής διακίνησης το 2012 από 2% κατά μέσο όρο την περίοδο 2008 – 2010.

Σύμφωνα με τη μελέτη, καθώς η διακίνηση των εμπορικών ροών που κατευθύνονται για εσωτερική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει κοντά στο 1 εκατ. TEUs, η περαιτέρω ανάπτυξη του Πειραιά θα προέλθει από τις υπηρεσίες διεθνούς διακίνησης (μεταφόρτωση και διέλευση). Οι επιδόσεις στο λιμάνι του Πειραιά την τελευταία τριετία οφείλονται κυρίως στη μεταφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων που καλύπτει πλέον τα 3/4 της διακίνησης. Στη μελέτη αναφέρεται ότι ο Πειραιάς συνεχίζει να έχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανόδου όσον αφορά αυτόν τον τύπο διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική του θέση και τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού του. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι η μεταφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί σε 2,5 εκατ. ΤΕU το 2015, φθάνοντας στο 7,6% επί του συνόλου της μεσογειακής μεταφόρτωσης από 2 εκατ. TEU το 2012 που κάλυπτε το 6,8%. Η εξέλιξη αυτή προϋποθέτει ότι η χωρητικότητα του Πειραιά θα αυξηθεί σε 5,7 εκατ. TEUs το 2015 από 3,6 εκατ. TEUs το 2012, σύμφωνα με τα σχέδια της Cosco. Στη μελέτη προβλέπεται ότι η διέλευση εμπορευματοκιβωτίων μέσω ελληνικών λιμανιών θα φθάσει τα 1,2 εκατ. TEU το 2015 από μόλις 45.000 TEU το 2012. Συνολικά, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από ελληνικά λιμάνια αναμένεται να αυξηθεί σε 4,7 εκατ. TEU το 2015 από 3 εκατ. TEU το 2012. Η αύξηση αυτή θα προσφέρει στην ελληνική οικονομία έσοδα 900 εκατ. ευρώ που θα οδηγήσουν σε προστιθέμενη αξία της τάξης του 0,4% του ΑΕΠ, ενώ θα δημιουργήσει περίπου 9.000 νέες θέσεις εργασίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι προκειμένου οι στόχοι των ελληνικών λιμανιών να επιτευχθούν, απαιτούνται βελτιώσεις στις λιμενικές, οδικές και κυρίως σιδηροδρομικές υποδομές που ήδη προωθούνται με τη βοήθεια ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ σημαντική ενίσχυση θα μπορούσε να προέλθει από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μέσω ιδιωτικοποιήσεων λιμανιών πρωταρχικά για διαχείριση φορτίων και δευτερευόντως για επισκευές πλοίων.

Και μακροπρόθεσμα οφέλη

Η αυξημένη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από τον Πειραιά τα επόμενα χρόνια αναμένεται, εκτός από άμεσα οφέλη, να επιδράσει μακροπρόθεσμα και στην ανάπτυξη δικτύου επιχειρήσεων στην περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις του λιμανιού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στις οποίες καταλήγει η μελέτη, μέχρι το έτος 2018 η προστιθέμενη αξία θα αυξηθεί κατά 1,1 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη ναυτιλία (ναυτιλιακές, λιμενικές υπηρεσίες και εξοπλισμός, διαχείριση φορτίων, επισκευές πλοίων κ.ά.) και κατά 2,1 δισ. ευρώ για το ευρύτερο δίκτυο επιχειρήσεων –κυρίως αποθήκευσης και βιομηχανικών– που συγκεντρώνονται στην περιοχή λόγω της αυξημένης δραστηριότητας. Παράλληλα, αναμένεται έμμεση επίδραση της τάξης του ποσού των 1,9 δισ. ευρώ λόγω αυξημένης παραγωγής των κλάδων πλην του συγκεκριμένου δικτύου κυρίως προμηθευτών.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By