Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Ο ΆΚΤΩΡ ανέλαβε την ανακαίνιση του Άστερα Βουλιαγμένης – Δείτε πόσο κοστίζει

Την υπογραφή της σύμβασης για την ανακαίνιση/ανάπλαση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρα Βουλιαγμένης ανακοίνωσε η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ.

Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται σε 68,4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας σημειώνει:

“Η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (Εταιρεία) στο πλαίσιο της υποχρέωσης δημοσιοποίησης σημαντικών πληροφοριών κατά τον Ν. 3340/2005 και την απόφαση ΕΚ 3/347/2005 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη μεταξύ αφ’ ενός μεν της Εταιρείας και αφ’ ετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε.” σύμβαση για την ανακαίνιση/ανάπλαση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος της Εταιρείας.

Η ολοκλήρωση των προβλεπομένων με την ως άνω σύμβαση εργασιών ανακαίνισης/ανάπλασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων να έχει πραγματοποιηθεί έως την 24η Απριλίου 2018 και το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 68.400.000 €”.

(Visited 1 times, 1 visits today)