Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023

Ο Άρειος Πάγος για τη συνταγματικότητα του νόμου καταβολής αποζημιώσεων σε θανατηφόρα τροχαία

Το Δ΄ Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια

areios_pagos638

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα κριθεί η συνταγματικότητα των διατάξεων του νόμου 40092/2012 που αφορούν στο ανώτατο χρηματικό όριο των 6.000 ευρώ ανά άτομο για τις αποζημιώσεις που καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο σε συγγενείς θυμάτων θανατηφόρων τροχαίων.

Το Δ΄ Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου που παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια έκρινε κατά πλειοψηφία αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις.

Παράλληλα, οι δικαστές έκριναν ότι παραβιάζεται η κοινοτική οδηγία και το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, ενώ υπογράμμισαν ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας ωφέλειας, καθώς σε αυτούς δεν συγκαταλέγεται το ταμιακό όφελος του επικουρικού κεφαλαίου, του οποίου η βιωσιμότητα θα μπορούσε να διασφαλιστεί με ηπιότερα εναλλακτικά μέσα.

Οι δικαστές που μειοψήφησαν έκριναν ότι ο νόμος είναι συνταγματικός γιατί το επικουρικό κεφάλαιο επιτελεί λειτουργία δημοσίου συμφέροντος και τυχόν παύση της λειτουργίας του θα οδηγούσε σε ολοσχερή στέρηση περιουσιακών δικαιωμάτων των θιγομένων.

Την συνταγματικότητα του νόμου υποστήριζε με παρέμβασή της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, ενώ υπέρ της αντισυνταγματικότητας έχουν ασκήσει παρεμβάσεις διάφοροι δικηγορικοί σύλλογοι.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By