Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

Ο Παρασκευόπουλος δεσμεύει το Beach Volley στο Φάληρο χωρίς να ρωτήσει κανέναν!

Για να δημιουργήσει δικαστικές αίθουσες

paraskeuopoulos (1)

Ο Νίκος Παρασκευόπουλος πρώτα ανακοίνωσε τη δέσμευση για 20 χρόνια ολυμπιακού ακινήτου στο Παλαιό Φάληρο και συγκεκριμένα το γήπεδο του beach volley με σκοπό να μετατραπεί σε δικαστικές αίθουσες και  κατόπιν θυμήθηκε να βγάλει ανακοίνωση του ότι θα κάνει διάλογο για τη χρήση του, προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις των ΟΤΑ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης σε σημερινή ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Ένα δομικό πρόβλημα της ελληνικής Δικαιοσύνης, η έλλειψη χώρων για διεξαγωγή μεγάλων δικών, περνά ήδη στη φάση της επίλυσής του.

Χωρίς αντάλλαγμα παραχωρήθηκε, με νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή, στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων η χρήση ακινήτου που βρίσκεται στη ζώνη Α2 του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου.

Όπως είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό, η έλλειψη αιθουσών για διεξαγωγή μεγάλων δικών (όπως π.χ.: αυτή που αφορούσε μέλη της Χ.Α.) δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στην απονομή της Δικαιοσύνης: τα φαινόμενα της απόλυσης υποδίκων λόγω συμπλήρωσης του χρόνου προφυλάκισης εξαιτίας της σπάνιας διαθεσιμότητας μεγάλης αίθουσας, της σώρευσης καθυστερούμενων υποθέσεων, και των απότοκων κινδύνων παραγραφής είχαν γίνει ιδιαίτερα αισθητά στην ελληνική κοινωνία.

Το ΥΔΔΑΔ διαβεβαιώνει, ότι οι τρόποι χρήσης μέρους του ακινήτου θα αποτελέσουν αντικείμενο προηγούμενου διαλόγου με την περιφέρεια Αττικής και τους ενδιαφερόμενους Δήμους, ώστε να ενταχθεί επωφελώς η νέα χρήση στον σχεδιασμό και στα προγράμματα που αφορούν την περιβάλλουσα ζώνη, χωρίς να προξενήσει παρενέργειες ή επιβαρύνσεις στον ευρύτερο χώρο του Ολυμπιακού Πόλου».

Πάντως, έχει ενδιαφέρον και πρέπει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης στην ανακοίνωσή του κάνοντας λόγο για την δίκη των μελών της Χρυσής Αυγής που έχει διακοπεί λόγω της αποχής των δικηγόρων, αναφέρεται σε χρόνο παρελθόντα («όπως π.χ.: αυτή που αφορούσε μέλη της Χ.Α.»), λες και η δίκη αυτή -που είναι ακόμη στα πρώτα βήματά της- να έχει ολοκληρωθεί ή δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί ποτέ….

Η σχετική τροπολογία των 16 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:

Στο άρθρο 16 του ν. 4146/2013, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3Α, η οποία έχει ως εξής:

«3Α. α) Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για είκοσι (20) έτη, η χρήση των ακινήτων μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους, που περιγράφονται στην επόμενη υποπαράγραφο, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δικαστικών υπηρεσιών.

β) Τα κτήρια, τα οποία ευρίσκονται στη Ζώνη Α2 του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, κατά τις διατάξεις του από 26-3-2002 π.δ/τος «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Ε.Σ.Ο.Α.Π.) Περιοχής Εγκαταστάσεων BeachVolleyκαι Ανάπλασης της περιοχής του Φαληρικού Όρμου (Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ Δ΄ 2002), όπως αυτά απεικονίζονται στη συνημμένη στο εν λόγω π.δ. οριζοντιογραφία και προσδιορίζονται στην κάτοψη και στο γενικό τοπογραφικό με αριθμό σχεδίου Α5-ΑΤ-ΣΚ-ΚΑΖΧΧ-001-0, των παραρτημάτων Iκαι II του παρόντος άρθρου, ήτοι το κτήριο Α210 και τμήμα του κτηρίου Α240, που περικλείεται μεταξύ των αξόνων 8 και 1 και τα parking διαπιστευμένων και V.VIP.

γ)Με απόφαση του yπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια για τη χρήση των παραπάνω ακινήτων.

δ) Κάθε αντίθετη διάταξη προς την ανωτέρω ρύθμιση καταργείται».

By