Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

ΟΑΕΔ: Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επιδόματα

Μέχρι την 31.03.2016, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αφορούν στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα.

oaed

Πίστωση χρόνου δίνει ο ΟΑΕΔ για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για επιδόματα. Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, προκειμένου για την ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη ήδη από την 04.01.2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή η παροχή μιας σειράς υπηρεσιών του Οργανισμού αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης ή των ΚΕΠ.

Παρ’ όλα αυτά, επειδή κατά τη μετάβαση στο νέο αυτό σύστημα εντοπίσθηκανπροβλήματα κυρίως προσαρμογής στις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες, προκειμένου αυτά να αντιμετωπισθούν και να ομαλοποιηθεί η εφαρμογή του συστήματος παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Υπηρεσιών του Οργανισμού μας (ΚΠΑ2) μέχρι την 31.03.2016 για τα εξής επιδόματα:

• Επίδομα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ)

• Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα

• Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας

• Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα Μητρώα Ανέργων

• Επίδομα Αποφυλακισμένων

• Ειδικό Βοήθημα λόγω επίσχεσης Εργασίας

• Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας

• Συμπληρωματικό Επίδομα Μητρότητας

Επισημαίνεται ότι η ανανέωση των Δελτίων Ανεργίας εξακολουθεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής μας Πύλης ή των ΚΕΠ.