Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

ΟΑΕΔ: Προγράμματα για προσλήψεις 11.500 ανέργων

Το αργότερο έως τις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να αρχίσουν δύο νέα προγράμματα για προσλήψεις ανέργων.

Το πρώτο πρόγραμμα για τους 6.000 αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας με το 50% της μηνιαίας αμοιβής τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, το ποσό της επιχορήγησης ορίζεται έως τα:

• 600 ευρώ τον μήνα για τους κατόχους πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• 700 ευρώ τον μήνα για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
• 800 ευρώ τον μήνα για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών

Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όσο και κατά την πρόσληψή τους.

Επίσης, ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας,Νάσος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα αρχίσει από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα για 5.500 νέους άνεργους επιστήμονες, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στον δημόσιο τομέα. Οσοι επιλεγούν βάσει μοριοδότησης, θα καλύψουν για 12 μήνες θέσεις του Δημοσίου και οι μηνιαίες αμοιβές τους θα είναι:

1) Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) έως 1.040 ευρώ

2) για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) έως 990 ευρώ

Για τους ωφελουμένους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών οι αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ή 100 ευρώ αντίστοιχα. Επίσης, οι άνεργοι οι οποίοι θα επιλεγούν θα λαμβάνουν, ανάλογα με την ειδικότητά τους, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (κυμαίνεται από 70 έως 150 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τη θέση).

(Visited 1 times, 1 visits today)
By