Τετάρτη, 10 Αυγούστου, 2022

ΟΑΕΕ: Διευκρινίσεις για ένταξη στο «νόμο Κατσέλη»

Ο ΟΑΕΕ εξέδωσε εγκύκλιο για τις αλλαγές που επέρχονται στη διαδικασία ένταξης στο «νόμο Κατσέλη» των ασφαλιστικών ληξιπρόθεσμων οφειλών

oaee1

Ο ΟΑΕΕ με εγκύκλιο που εξέδωσε παρέχει διευκρινίσεις για τις αλλαγές που επέρχονται στη διαδικασία ένταξης στο «νόμο Κατσέλη»των ασφαλιστικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ειδικότερα, εισάγεται νέα διαδικασία ρύθμισης οφειλών – μόνο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – η οποία διαφέρει από κάθε προηγούμενη και συγκεκριμένα:

1.Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικών οφειλών: Θα χορηγείται βεβαίωση για ασφαλιστικές οφειλές όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με τα τέλη καθυστέρησης και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής σχετικού αιτήματος. Στη βεβαίωση περιλαμβάνονται οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές, χορηγείται “Γνωστοποίηση Οφειλής”, καθόσον δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης.

2.Ιστορικό ασφάλισης – Οικονομικός έλεγχος: Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης προς το αρμόδιο Δικαστήριο, ο οφειλέτης υποχρεούται, εντός 15 ημερών να επιδώσει στον ΟΑΕΕ αντίγραφό της. Με τη σειρά του, το Ταμείο θα πρέπει, εντός μηνός από την επίδοση, να καταθέσει τις απόψεις του δια των πληρεξουσίων δικηγόρων. Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται, κατά προτεραιότητα, “Ιστορικό Ασφάλισης-Οικονομικού Ελέγχου”, το οποίο διαβιβάζεται άμεσα προς τη Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών και κατατίθεται στη Γραμματεία του αρμοδίου Δικαστηρίου. Το “Ιστορικό” θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη ασφαλιστικά και οικονομικά στοιχεία, έτσι ώστε να διευκολύνεται η υποστήριξη των απόψεων του Οργανισμού.

3.Είσπραξη δόσεων ρύθμισης: Οι δόσεις είναι μηνιαίες και καθορίζονται από το αρμόδιο Δικαστήριο, με προσωρινή διαταγή ή οριστική απόφαση, όπου ορίζεται και η έναρξη καταβολής. Ποσό δόσης που έχει προσδιορισθεί με προσωρινή διαταγή, ενδεχομένως να αλλάξει με την οριστική απόφαση.

4. Μη βεβαιωμένες οφειλές: Σε μεμονωμένες περιπτώσεις που εκδίδονται προσωρινές διαταγές ή αποφάσεις για μη βεβαιωμένες οφειλές – ενώ έχει χορηγηθεί έντυπο «Γνωστοποίησης Οφειλής»- αυτές είναι εκτελεστές από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ. Αν ο οφειλέτης διατηρεί ενεργή ρύθμιση στον ΟΑΕΕ κατά την ημερομηνία αίτησης προς το Δικαστήριο, η ρύθμιση διακόπτεται και ενημερώνεται εγγράφως ο οφειλέτης.

5. Απώλεια ρύθμισης: Επέρχεται όταν το ποσό σε καθυστέρηση ξεπερνά αθροιστικά το ποσό 3 μηνιαίων δόσεων. Η συνέχιση καταβολής δόσεων ρύθμισης και η ενδεχόμενη απώλειά της θα ελέγχεται κατά την είσπραξη, μέχρι ψηφιοποίησης του συστήματος. Εντός τεσσάρων μηνών από την έγγραφη γνωστοποίηση της απώλειας στη Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών θα κατατίθεται αίτηση ανάκλησης της προσωρινής διαταγής ή απόφασης

6. Δικαιώματα – Ευεργετήματα: Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν ισχύει και για τους συγκεκριμένους οφειλέτες η πρόβλεψη δικαιωμάτων-ευεργετημάτων κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων (π.χ. επιλογή κατώτερης κατηγορίας, ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα κ.λπ.). Ο ΟΑΕΕ έχει απευθύνει τα σχετικά ερωτήματα στο υπουργείο Εργασίας και αναμένεται ενημέρωση για περαιτέρω οδηγίες.

Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα υπαγωγής στο νόμο, παρατείνεται για έναν μήνα έως τις 30 Απριλίου 2016, αφού όπως αναμενόταν, κατατέθηκε η σχετική τροπολογία από τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη στο νομοσχέδιο για την κύρωση των 2 ΠΝΠ των Χριστουγέννων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By