Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Οδηγός ΕΣΠΑ e-λιανικό: 9 συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για επιδότηση ΜμΕ επιχειρήσεων για τη δημιουργία e-shop

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, σε ισχύ είναι ο 2ος κύκλος του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ e-λιανικό με στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων που διαθέτουν κατάστημα λιανικής πώλησης, και επιθυμούν την δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop.

Η επιδότηση καλύπτει το 100% των δαπανών δημιουργίας e-shop έως 5.000 €.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις επί του προγράμματος e-λιανικό, προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή των προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους.

Οι κυριότερες ερωτήσεις και απαντήσεις είναι οι εξής:
1. Ερώτηση: Στη Δράση «e-λιανικό» δεν θεωρούνται δικαιούχοι τα καταστήματα franchise. Μπορεί να ενταχθεί μία μητρική εταιρεία, εφόσον πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια;

Απάντηση: Όχι, δεν είναι επιλέξιμες οι εταιρείες franchisor.

2. Ερώτηση: Στην Πρόσκληση, αναφέρεται: «Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019» και «Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης». Εάν η επιχείρηση έχει ιδρυθεί πριν τις 30/9/2019 και έχει προσθέσει επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ 25/01/2021, τι είδους επιχείρηση είναι;

Απάντηση: Η επιχείρηση ανήκει στις Υφιστάμενες ανεξάρτητα από την ημερομηνία προσθήκης επιλέξιμου ΚΑΔ.

3. Ερώτηση: Επιχείρηση με κύριο ΚΑΔ λιανεμπορίου που ήταν «κλειστός», αλλά λειτουργούσε βάσει των υπόλοιπων ΚΑΔ που διαθέτει, θεωρείται επιλέξιμη για την υποβολή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Απάντηση: Εφόσον ο ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου είναι η ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα ή η Δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα, τότε η επιχείρηση είναι επιλέξιμη.

4. Ερώτηση: Η έδρα της επιχείρησης έχει μη επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ σε αντικείμενο παροχής υπηρεσίας, ενώ το υποκατάστημα έχει κύριο ΚΑΔ λιανικού εμπορίου ΚΑΙ η λειτουργία του είχε ανασταλεί έστω μία μέρα από τις 18/03/2020; Μπορεί να επιδοτηθεί για το υποκατάστημα δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα θα καλύπτει και τις ανάγκες της έδρας;

Απάντηση: Η Επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με τα στοιχεία του υποκαταστήματος. Η επιλεξιμότητα του υποκαταστήματος θα ελεγχθεί από την Εκτύπωση Βεβαίωσης Εγκαταστάσεων Εσωτερικού.

5. Ερώτηση: Μπορεί να επιδοτηθεί μια υφιστάμενη επιχείρηση που: α) διέθετε ηλεκτρονικό κατάστημα και θέλει να δημιουργήσει καινούριο, β) διέθετε ηλεκτρονικό κατάστημα, και για ένα διάστημα δεν το λειτουργούσε καθόλου, και θέλει να δημιουργήσει καινούριο, γ) επιχείρηση χονδρικού και λιανικού εμπορίου με ηλεκτρονικό κατάστημα που εξυπηρετούσε και τις δύο δραστηριότητες επιθυμεί των διαχωρισμό των 3 δραστηριοτήτων, με τη δημιουργία νέου ηλεκτρονικού καταστήματος αποκλειστικά για το λιανικό εμπόριο. δ) «συστεγαζόταν» (πωλούνταν τα προϊόντα της) σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δεν της άνηκε και θέλει να κάνει καινούριο δικό της;

Απάντηση: Στις περιπτώσεις α), β) και γ) είναι επιλέξιμη μόνο η αναβάθμισή του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ στην περίπτωση δ) είναι επιλέξιμη η δημιουργία νέου. Σε κάθε περίπτωση, η ιστορικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος ελέγχεται κατά το στάδιο της πιστοποίησης.

6. Ερώτηση: Πώς ελέγχεται ότι η λειτουργία της επιχείρησης έχει ανασταλεί έστω και μια μέρα από τις 18/03/2020;

Απάντηση: Μέσω των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και αναφέρονται σε αναστολή εργασιών επιχειρήσεων, στα πλαίσια προστασίας από την εξάπλωση του Covid-19.

7. Ερώτηση: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες φωτογράφησης των προϊόντων προωθητικών ενεργειών, όπως συμμετοχή σε e-market places, google ads, SEO, κ.λπ.

Απάντηση: Όχι, οι προωθητικές ενέργειες δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες.

8. Ερώτηση: Επιχείρηση διαθέτει ιστοσελίδα για την παρουσίασή της στο διαδίκτυο χωρίς να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω αυτής (υφιστάμενο domain name). Επιθυμεί την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος στο ίδιο domain name. Είναι επιλέξιμο το ηλεκτρονικό κατάστημα;

Απάντηση: Ναι, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος σε υφιστάμενο domain name της επιχείρησης.

9. Ερώτηση: Οι τριτοβάθμιοι κωδικοί δραστηριότητας 47.19.10, 47.75.76, 47.76.77 και 47.78.86 δεν είναι επιλέξιμοι, καθώς δεν είναι επιλέξιμο το σύνολο των τεταρτοβάθμιων στο οποίο αναλύονται. Δεδομένου ότι η προσθήκη ΚΑΔ στις ΔΟΥ, λόγω πανδημίας, απαιτεί δια ζώσης επικοινωνία και συνεπώς καθυστερήσεις, είναι δυνατόν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις με τον τριτοβάθμιο ΚΑΔ που διαθέτουν και μετά την ένταξή τους να πραγματοποιήσουν την εξειδίκευση σε τεταρτοβάθμιο ΚΑΔ;

Απάντηση: Ναι, για επιχειρήσεις που διαθέτουν τους τριτοβάθμιους μη επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας 47.19.10, 47.75.76, 47.76.77 και 47.78.86, αλλά επί της ουσίας δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο τεταρτοβάθμιο ΚΑΔ αυτών, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν στον επιλέξιμο τεταρτοβάθμιο που δραστηριοποιούνται με τον όρο μετά την ένταξή τους και πριν την εκταμίευση της δημόσιας χρηματοδότησης να πραγματοποιήσουν την εξειδίκευση σε τεταρτοβάθμιο επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα αφορά και το υλοποιηθέν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Σε ποιους απευθύνεται η επιδότηση ΕΣΠΑ e-λιανικό
Το επιδοτούμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανεμπορίου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας Covid-19.

Επιδοτούμενοι κλάδοι Λιανεμπορίου (ενδεικτικά)*

-Καταστήματα πώλησης ενδυμάτων
-Καταστήματα πώλησης υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
-Καταστήματα πώλησης αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
-Καταστήματα πώλησης ρολογιών και κοσμημάτων
-Καταστήματα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
-Καταστήματα πώλησης εξοπλισμού ήχου και εικόνας
-Καταστήματα πώλησης παιχνιδιών
-Καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
-Καταστήματα πώλησης χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
-Καταστήματα πώλησης επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης
*Οι παραπάνω κλάδοι ανήκουν στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που διαθέτουν ΚΑΔ 47.

Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης της επιδότησης ΕΣΠΑ e-λιανικό θα είναι άμεση.

Βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019.

H VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μπορεί να απαντήσει άμεσα και να καθοδηγήσει την επιχείρηση κατά τη σύνταξη και υποβολή της σχετικής αίτησης για το πρόγραμμα e-λιανικό.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By