Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

Οι Βρυξέλλες θα αποδεσμεύουν 780 εκατ. ευρώ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

Νέα, έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών ενός άτακτου Brexit παίρνουν οι Βρυξέλλες, κι ενώ η Βρετανία συνεχίζει να βυθίζεται σε πολιτική κρίση χωρίς ορατό αποτέλεσμα.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αποδεσμεύσει 780 εκατομμύρια ευρώ ως κατεπείγουσα οικονομική βοήθεια για τις χώρες μέλη της που θα πληγούν περισσότερο από τις οικονομικές επιπτώσεις σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ένα σκληρό Brexit αναμένεται ότι θα επηρεάσει περισσότερο την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Δανία, που θα έχουν το περιθώριο να διεκδικήσουν τη βοήθεια μέχρι το τέλος Απριλίου 2020.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού, περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, θα προέλθει από τα Ταμεία Αλληλεγγύης της ΕΕ, τα οποία στηρίζουν τις χώρες που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές.

Τα υπόλοιπα θα διατεθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που βοηθά τους εργαζόμενους οι οποίοι χάνουν τη δουλειά τους είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω παγκοσμιοποίησης (π.χ. όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφέρεται η παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ) είτε εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είπαν ότι, εκτός από τα 780 εκατομμύρια ευρώ, στήριξη μπορεί να παράσχουν και άλλα ειδικά ταμεία, όπως αυτά για την αλιεία και τη γεωργία.

Ένας αξιωματούχος διευκρίνισε ότι τα χρήματα του Ταμείου Αλληλεγγύης είναι εφικτό να δοθούν επειδή φέτος σημειώθηκαν σχετικά λίγες φυσικές καταστροφές.

Υπογράμμισε όμως ότι η αποδέσμευση του ποσού αυτού θα γίνει κατ΄εξαίρεση, προκειμένου να στηριχθούν επιχειρήσεις, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να ανταποκριθεί η Ένωση στις αυξημένες ανάγκες για ελέγχους στις εμπορικές συναλλαγές με τη Βρετανία.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By