Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου, 2022

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της HOL από την Vodafone

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς των μετοχών της από την Vodafone ανακοίνωσε η Ηellas Οnline.

vodafone
Ειδικότερα, η εταιρεία επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της τα εξής:

«Η εταιρεία «Ηellas Online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία» («HOL» ή εταιρεία) ενημερώνει, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006 και τη σχετική από 5.6.2015 επιστολή του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ότι την 5/6/2015 ολοκληρώθηκε η καταχώρηση της «Vodafone–ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» («Vodafone») στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου 542.777 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της HOL, στις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς της Vodafone, που ασκήθηκε, δυνάμει της από 14.5.2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Κ.

Ως εκ τούτου, η Vodafone κατέχει σήμερα άμεσα συνολικά 179.707.771 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της ΗΟL, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By