Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

ΟΟΣΑ: Νομοθετική προστασία των καταναλωτών που κάνουν διαδικτυακές αγορές

Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς, που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν εύκολα, για να λύνουν γρήγορα τις διαφορές που προκύπτουν κατά τις ηλεκτρονικές αγορές τους

euro oosa ellada

Τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, ώστε να αντιμετωπισθούν οι νέοι κίνδυνοι που δημιουργούνται από το ηλεκτρονικό εμπόριο, συνιστά ο ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) με οδηγίες για τις χώρες – μέλη του και τις αναδυόμενες οικονομίες.

Στις συστάσεις του, ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι οι πολίτες που κάνουν ηλεκτρονικά αγορές δικαιούνται ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που έχουν στις συμβατικές συναλλαγές τους.

Ο Οργανισμός καλεί της χώρες να συνεργασθούν με τις επιχειρηματικές και καταναλωτικές οργανώσεις για να καθορίσουν τις αλλαγές στη νομοθεσία που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ειδικότερα, θεωρεί ότι η προστασία των καταναλωτών πρέπει να αφορά και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές (apps) και τις υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, με αντάλλαγμα την απόκτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Οι καταναλωτές έλκονται σταδιακά από την άνεση και τη δυνατότητα επιλογών που προσφέρουν οι αγορές μέσω διαδικτύου, αλλά η ασφάλεια των πληρωμών ή η νομική προσφυγή, σε περίπτωση προβλήματος, κάνουν πολλούς να παραμένουν επιφυλακτικοί.

Αν και το 75% των καταναλωτών σε χώρες του ΟΟΣΑ έχουν καθημερινά πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ διαπίστωσε ότι μόνο ο ένας στους δύο προχώρησε σε ηλεκτρονική αγορά το 2014. Αυτοί που δεν έκαναν αγορές μέσω του διαδικτύου, ανέφεραν ως κύριους λόγους τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια και τα προσωπικά δεδομένα.

Στις συστάσεις – που δεν είναι νομικά δεσμευτικές, αλλά ασκούν πίεση στις χώρες να αναλάβουν δράση – αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να παρερμηνεύουν ή να αποκρύπτουν όρους και προϋποθέσεις, που είναι πιθανόν να επηρεάσουν αποφάσεις αγορών, ή να προσπαθούν να κρύβουν την ταυτότητά τους ή την τοποθεσία τους.

Δεν πρέπει, επίσης, να εμπλέκονται σε δόλιες πρακτικές όσον αφορά τη συγκέντρωση ή χρήση προσωπικών στοιχείων, ενώ θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα την προώθηση προϊόντων τους όταν απευθύνονται σε παιδιά ή άλλους ευάλωτους καταναλωτές.

Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχουν προβλέψεις, που θα διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές καταλαβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με την απόκτηση και χρήση ψηφιακού περιεχομένου, όπως των online ταινιών και μουσικής, που αποτελούν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς, που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν εύκολα, για να λύνουν γρήγορα τις διαφορές που προκύπτουν κατά τις ηλεκτρονικές αγορές τους εντός της χώρας τους ή διασυνοριακά.

By