Τρίτη, 15 Ιουνίου, 2021

Optima Bank: Αυξάνει στα 4,50 ευρώ τη τιμή στόχο της Φουρλής

Στα 4,50 ευρώ /μετοχή έναντι (έναντι 4,10 ευρώ προηγουμένως) αυξάνει τη τιμή στόχο για την Φουρλής η Optima Bank αναβαθμίζοντας τη σύστασή της σε «Buy».

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας «η νέα τιμή-στόχος υποδεικνύει την ανοδική δυναμική έως και 18% απότρέχοντα επίπεδα, επομένως αυξάνουμε τη αξιολόγησή μας σε «Buy» («Αγορά») από «Neutral».

Η έκθεση αναφέρει ότι «ιστορικά, η μετοχή διαπραγματεύεται με έκπτωση 20% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών μετοχών πράγμα που σημαίνει ότι η αυξανόμενη ορατότητα μεσοπρόθεσμα θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη μείωση του χάσματος των τιμών τους.

Ωστόσο, αναμένεται να διατηρηθεί η μεταβλητότητα στη τιμή της μετοχής βραχυπρόθεσμα, λόγω και της εξέλιξης της πανδημίας Covid-19.

Η διοίκηση της εταιρείας έχει υιοθετήσει ένα επιθετικό στρατηγικό σχέδιο με στόχο να βελτιώσει τη θέση της εταιρείας έναντι του ανταγωνισμού στην εποχή μετά την κρίση. Η εταιρεία θα επενδύσει 60 εκατ. ευρώ το 2020-2022 για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την επέκταση του φυσικού δικτύου της IKEA μέσω νέων μορφών (καταστήματα μεσαίου μεγέθους / καταστήματα στο κέντρο της πόλης) και σε μικρότερο βαθμό στον κλάδο των αθλητικών ειδών.

Παράλληλα η εταιρεία αναζητά τρόπους για να ενδυναμώσει τις πιο αδύναμες δραστηριότητες (τα επαρχιακά καταστήματα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα, Intersport Τουρκία), ενώ διατηρείται ως βασική της προτεραιότητα η δέσμευσή της στην πολύ υποσχόμενη αγορά ακινήτων. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει το απαραίτητη ρευστότητα για να ξεπεραστούν οι συνέπειες της συνεχιζόμενης υγείας κρίση και να εφαρμόσει τα στρατηγικά της σχέδια.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By