Δευτέρα, 4 Ιουλίου, 2022

Πάνω από 12.000 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2016

Ρεκόρ αύξησης στις θέσεις συμβασιούχων καταγράφεται στην ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ για το 2016.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο ως εποχικό κει έκτακτο προσωπικό αυξήθηκε κατά 21,31%, ενώ ο αριθμός των τακτικών υπαλλήλων μειώθηκε κατά 5,6%.Όπως αναφέρει η Καθημερινή, η συγκεκριμένη τάση διαπιστώνεται ουσιαστικά την τελευταία τετραετία.

Η πλειονότητα των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού –το 62%– έγινε στο υπουργείο Υγείας και στους φορείς του. Σημαντικό ποσοστό προσλήψεων σημειώθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης –11,19%– ενώ για το εποχικό προσωπικό, το 40% των θέσεων που προκηρύχθηκε αφορούσε το ενιαίο υπουργείο Εσωτερικών (κυρίως απορροφήθηκαν σε τομείς που ασχολούνται με το προσφυγικό ζήτημα) και το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το ΑΣΕΠ δεν αφήνει ασχολίαστη ούτε τη διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων, εντοπίζοντας προβλήματα στην αξιολόγηση. Όπως επισημαίνεται, κατά την διαλογή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον βαθμό του πτυχίου, παρά το γεγονός ότι ανάλογα με την αυστηρότητα της κάθε σχολής ΑΕΙ ή ΤΕΙ, διαφέρει κατά πολύ ο μέσος όρος αποφοίτησης (για υποψήφιους για την ίδια θέση).

Προβληματική είναι και η απόδειξη των ισχυρισμών της προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων καθώς και η συνάφεια της με το αντικείμενο των θέσεων που προκηρύσσονται.

Σημαντικά προβλήματα διαπιστώνονται και στη σχετική νομοθεσία, καθώς συνυπάρχουν 31 διαφορετικές διατάξεις για διαφορετικές κατηγορίες προσλήψεων στο Δημόσιο , με μεγάλες διαφορές στα κριτήρια επιλογής.

Υπό το φως αυτών των δεδομένων, το ΑΣΕΠ προτείνει την επαναφορά των ειδικών γραπτών εξετάσεων που ενώ προβλέπονται από το 2009, εφαρμόστηκαν μόνο εκείνη την χρονιά.

Μάλιστα για ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων ΠΕ ή ΤΕ, προτείνεται και η διαδικασία των συνεντεύξεων τόσο για τους διοριστέους όσο και για έναν επαρκή αριθμό επιλαχόντων

(Visited 1 times, 1 visits today)
By