Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου, 2022

Παράταση από το ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2015

espa_

Ανακοινώθηκε η τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.12.2015.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By