Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Παράταση για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Διεύρυνση του χρονικού πλαισίου υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: «Επεκτείνεται η δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και στις οφειλές προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων πιστωτών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 (σήμερα υπάγονται οφειλές βεβαιωμένες μέχρι την 31.12.2017)

Ως προς τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται πως αντί να έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31.12.2017 (που ισχύει σήμερα) μπορούν να υπαχθούν στην ως άνω διαδικασία οφειλές που γεννήθηκαν ως την 31.12.2018 ή ανάγονται σε χρόνο εως την 31.12.2018.

Επεκτείνεται εως την 31.5.2019 από 30.4.2019 που ισχύει η δυνατότητα για την προσκόμιση βεβαίωσης οφειλών, στις εκκρεμείς αιτήσεις του νόμου 3968/2010 που υποβλήθηκαν εως την 28.2.2019 αίτηση προς τα αρμόδια δικαστήρια για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω μόνιμης και γενικής αδυναμίας πληρωμής τους) προκειμένου οι αιτήσεις αυτές να θεωρηθούν παραδεκτές».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By