Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, 2021

Ποινική δίωξη για «θαλασσοδάνεια» της Proton Bank ύψους 38 εκατ. ευρώ

Η δίωξη στρέφεται, μεταξύ άλλων, και κατά δύο επιχειρηματιών, συνεταίρων και πρώην μετόχων της ΩΜΕΓΑ Bank.

protonbankA.jpg

Ποινική δίωξη για απιστία κατ’ εξακολούθηση με ζημία άνω των 30 χιλιάδων ευρώ σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος μελών της Επιτροπής Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων της Proton Bank, για «θαλασσοδάνεια» που αγγίζουν τα 38 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ενέκριναν και στη συνέχεια χάθηκαν.

Η δίωξη στρέφεται και κατά δύο επιχειρηματιών, συνεταίρων και πρώην μετόχων της ΩΜΕΓΑ Bank για ηθική αυτουργία στην απιστία, καθώς η Εισαγγελία θεωρεί πως εισήλθαν στο δ.σ. της Proton Bank μετά την απορρόφηση της τράπεζάς τους από τη δεύτερη κι έπεισαν τα μέλη της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων να τους χορηγήσει τα «θαλασσοδάνεια».

Να σημειωθεί ότι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε δεν αφορά τον ήδη κατηγορούμενο Λαυρέντη Λαυρεντιάδη για τα επισφαλή δάνεια των 701 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, φέρεται ότι επήλθε ζημία μη επανορθώσιμη στα ταμειακά διαθέσιμα της τράπεζας άνω των 24 εκατ. ευρώ, από παράνομη ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων αντισυμβαλλομένου (ήδη κατηγορουμένου) μέλους της τράπεζας, ο οποίος υπήρξε μέτοχος (κύριος 2.031.160 κοινών ονομαστικών μετοχών) της ΩΜΕΓΑ bank ΑΕ, η οποία απορροφήθηκε από την Proton.

O ίδιος αντισυμβαλλόμενος μετείχε σε χρόνο προγενέστερο με εκτελεστικές αρμοδιότητες στο δ.σ. τόσο της ΩΜΕΓΑ Bank, όσο και της Proton. Παύθηκε απο μέλος του δ.σ. της Proton κατ’ απαίτηση της εποπτικής αρχής με το σκεπτικό ότι δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του δ.σ. τη στιγμή που η ίδια τράπεζα δανειοδοτεί τις επιχειρήσεις του.

Παράλληλα, φέρεται ότι επήλθε ζημία άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ, μη επανορθώσιμη, από σύμβαση χρεολυτικού δανείου και παράνομη ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων αντισυμβαλλόμενου (ήδη κατηγορουμένου) της τράπεζας, ο οποίος υπήρχε μέτοχος (κύριος 1.575.007 κοινών ονομαστικών μετοχών) της ΩΜΕΓΑ bank, η οποία απορροφήθηκε από την Proton. Ο ίδιος αντισυμβαλλόμενος μετείχε σε χρόνο προγενέστερο με εκτελεστικές αρμοδιότητες στο δ.σ., τόσο την ΩΜΕΓΑ όσο και στην Proton και δραστηριοποιούνταν σε επιχειρηματικό σχήμα με το δανειολήπτη της πρώτης περίπτωσης.

Όπως αναφέρουν οι εισαγγελικές πηγές και στις δυο περιπτώσεις οι ενέργειες των κατηγορουμένων έλαβαν χώρα, ενώ είχε προηγηθεί ήδη από τον Φεβρουάριο – Ιούνιο 2011 ο επιτόπιος έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος στα πεπραγμένα της Proton, ενώ είχε δοθεί από το τέλος του έτους 2010 και επαλείφθηκε την 1/7/2011 γραπτώς εντολή από την ΤτΕ προς την Proton να ακολουθήσει «πολιτική σημαντικής πιστωτικής συρρίκνωσης μείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By