Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Πληρωμές – Επιδόματα: 800 ευρώ σήμερα στην τρίτη «φουρνιά» – Ποιοι ακολουθούν

Εβδομάδα πληρωμών! Ο μήνας Μάιος «μπήκε» με καλά νέα για μεγάλο ποσοστό εργαζομένων.

Σήμερα λοιπόν, πληρώνονται τα 800 ευρώ οι μισθωτοί των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή και οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μεταξύ 21 και 30 Απριλίου.

Από την Πέμπτη 7 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία αιτήσεων για την καταβολή επίσης 800 ευρώ, σε περιπτώσεις μισθωτών που λόγω αδυναμίας του συστήματος να τους εντοπίσει και να τους κατατάξει σε κάποια κατηγορία, έμειναν εκτός επιδότησης, όπως είναι οι εργαζόμενοι σε επίσχεση εργασίας, οι δανειζόμενοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι σε επιχείρηση που μεταβιβάστηκε. Το νέο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών ορίστηκε με νέα υπουργική απόφαση.

Την Δευτέρα αναμένεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων και από 160.000 δικαιούχους ειδικών κατηγοριών, στις οποίες ανήκουν κάποιοι καλλιτέχνες, οικοδόμοι και μισθωτοί που απασχολούνται σε τουρισμό – επισιτισμό.

Οι επιχειρήσεις –εργοδότες μπορούν να προβούν σε νέες/συμπληρωματικές δηλώσεις για τη δήλωση του μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020, από 7 Μαίου έως και 10 Μαίου.

Αναλυτικά:

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν οι πληρωμές της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ, σε όσους υπέβαλαν αιτήσεις στην τρίτη φάση υλοποίησης της διαδικασίας, μεταξύ 21 και 30 Απριλίου.

Ακολουθούν και περίπου 160.000 μισθωτοί ειδικών κατηγοριών προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ. Οι υπεύθυνες δηλώσεις αναμένεται να υποβληθούν στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr, καθώς ήδη δημοσιεύθηκε το νέο ειδικό έντυπο και οι δηλώσεις θα ξεκινήσουν (ανεξάρτητα από το ΑΦΜ) από την Δευτέρα 11/5/2020 και θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 17/5/2020. Σύμφωνα με την απόφαση, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, 13 – 14 Μαΐου και 18 -19 Μαΐου.

Να σημειωθεί ότι η ειδική αποζημίωση αφορά:

-μισθωτούς του τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.

-οικοδόμους, δικαιούχους του δωροσήμου Πάσχα 2020, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

-φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), καθώς και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄ (ΕΜΦ), εφόσον προσκομίσουν Λογαριασμό Ασφαλισμένου ή Βεβαίωση Ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ, με την οποία βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του εκφορτωτή λιμένα ή ξηράς.

-πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e – ΕΦΚΑ Πλ. Συντάγματος. Εξαιρούνται όσοι είτε είναι δικαιούχοι της παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.

-τουριστικούς συνοδούς, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καταχωρημένους στο μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος μέχρι το έτος 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

-αποκλειστικούς νοσοκόμους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, που τηρείται στις Διοικήσεις των 7 Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας και δεν είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ στον e- ΕΦΚΑ.

-εργαζόμενους στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους και είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον e – ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.

-εργαζόμενους στην ΔΕΘ – HELEXPOΑΕ, εφόσον δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/Ε1/2020 μέχρι και 30/4/2020

Αιτήσεις δικαιούνται να υποβάλλουν επίσης, εργαζόμενοι, οι οποίοι παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e- ΕΦΚΑ, ασκούν ένα από τα επαγγέλματα του παρακάτω πίνακα και έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2019:

Λατόμοι, ασβεστοποιοί

Σμυριδορύκτες

Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες

Καπνεργάτες

Αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί – πλινθοποιοί

Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου

Ηθοποιοί

Υποδηματεργάτες

Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

Ελεγκτές κινηματογράφου -θεάτρου

Ταμίες κινηματογράφου –θεάτρου

Τεχνικοί- κινηματογράφου & τηλεόρασης

Ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου

Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων

Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου

Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Από αυτές τις κατηγορίες εργαζομένων εξαιρούνται όσοι είναι στη συνέχεια δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

Μισθωτοί που δεν μπόρεσαν να ανιχνευτούν στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, αναμένεται να κληθούν από την Πέμπτη 7 μέχρι και τις 14 Μαΐου να υποβάλλουν αιτήσεις για την αποζημίωση των 800 ευρώ. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα Εργάνη από τους εργοδότες και στο supportemployees.services.gov.gr από τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα, οι δηλώσεις από τους εργοδότες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στην Εργάνη από την ερχόμενη Πέμπτη 7/5 έως και την Κυριακή 10/5. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις – δηλώσεις στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr από την ερχόμενη Παρασκευή 8/5 έως και την Τρίτη 12/5. Οι πληρωμές των 800 ευρώ σε αυτή την κατηγορία εργαζόμενων θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 14/5 έως και την Παρασκευή 15/5.

Την ίδια ώρα, νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, πρόσθεσε στην διαδικασία και συμβασιούχους εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, οι συμβάσεις των οποίων λύθηκαν πρόωρα από 01.03.2020 μέχρι 20.03.2020.

Επίσης στην συγκεκριμένη ειδική διαδικασία υπάγονται και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος εξ αυτών δεν έχει θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους στο διάστημα από 15/3/2020 έως 20/4/2020, δεν ξεπέρασαν κατά μέσο όρο το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους.

Τέλος, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 8 Μάιου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr, οι επιστήμονες δικαιούχοι των 600 ευρώ που δεν είχαν υποβάλει δήλωση στο κατηργημένο πλέον πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, ενώ μέχρι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου θα πρέπει να δηλώσουν το ΙΒΑΝ τους στον ΟΑΕΔ μακροχρόνια άνεργοι δικαιούχοι της έκτακτης αποζημίωσης των 400 ευρώ.

By