Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Πληρωμή όλων των δεδουλευμένων σε εργαζόμενους μέσω της ψηφιακής κάρτας

Στην ταχύτερη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε όλες της επιχειρήσεις της χώρας προχωράει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αμέσως μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου, θα προχωρήσει στην έκδοση ξεχωριστών υπουργικών αποφάσεων για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας σε κάθε κλάδο ξεχωριστά.

Πριν την ένταξη κάθε κλάδου θα προηγηθεί διαβούλευση με τους εκπροσώπους προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή» τομή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν.

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας δίνονται επιπλέον κίνητρα στους εργοδότες που θα προχωρήσουν στην υιοθέτηση του νέο συστήματος καταγραφής του ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων τους.

Το σημαντικότερο είναι ότι δύνανται να μην προδηλώνουν τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και την υπερωριακή απασχόληση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ II.

Την ίδια στιγμή, αυστηροποιούνται και οι ποινές για όσους δεν τηρούν την νομοθεσία, αυξάνοντας το πρόστιμο και για την υποδηλωμένη απασχόληση στα 10.500 ευρώ.

Η νέα κάρτα εργασίας εφαρμόζεται ήδη στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ, ενώ τον προηγούμενο Φεβρουάριο επεκτάθηκε στους κλάδους των ασφαλιστικών εταιρειών και των εταιρειών security.

Είναι ειλημμένη απόφαση η ψηφιακή κάρτα να επεκταθεί σε όλες τις ΔΕΚΟ, ενώ σύντομα προγραμματίζεται η εφαρμογή της τμηματικά στην βιομηχανία και στις επιχειρήσεις ενέργειας, αμέσως μετά στον τουρισμό και στην εστίαση.

Στους κλάδους όπου εφαρμόζεται ήδη η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας απασχολούνται περισσότεροι από 150.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτούς θα προστεθούν οι 18.000 εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη, η ψηφιακή κάρτα, σε έναν χρόνο, θα εφαρμόζεται σε όλη την αγορά εργασίας και δεν θα εξαιρεθεί κανένας κλάδος από αυτό με στόχο ο εργαζόμενος να πληρώνεται το κάθε λεπτό της υπερωρίας του.

«Η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα εφαρμοστεί με πολύ μεγάλη προσοχή και θα λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου.

Κανένας εργοδότης δεν πρέπει να ανησυχεί για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής του. Όμως όσοι συνήθιζαν να μην καταβάλλουν στους εργαζόμενους τα οφειλόμενά τους, θα πρέπει πλέον να το ξεχάσουν», ξεκαθαρίζει ο κ. Γεωργιάδης.

Οι ευνοϊκές αλλαγές που προωθούνται
Οι εργοδότες, των οποίων οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τους εργαζομένους τους με εξαρτημένη εργασία, δύνανται να μην καταχωρίζουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή της υπερωριακής απασχόλησης πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους.

Ωστόσο, εφόσον τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διαπιστώσουν ότι η σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας δεν ταυτοποιείται με την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις στον εργοδότη επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, στην ψηφιακή κάρτα του οποίου δεν είναι δυνατή η ανωτέρω ταυτοποίηση.

Η χρήση της ψηφιακής κάρτας αποτελεί κρίσιμο μέσο για την απόδειξη του πραγματικού χρόνου εργασίας – πραγματικής αμοιβής, εξακριβώνοντας σε πραγματικό χρόνο την πραγματική έναρξή και τη πραγματική λήξη του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Μάλιστα στο πλαίσιο του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ εξετάζεται να δοθεί και δυνατότητα αυτοτελούς χτυπήματος της έναρξης και λήξης της υπερωρίας, ώστε με αυτοματοποιημένο τρόπο να μπορεί η Επιθεώρηση Εργασίας να εκτελεί τους ελέγχους της στους χώρους εργασίας , που ούτως ή άλλως ο διενεργούμενος έλεγχός της αφορά πάντα τους ευρισκόμενους εργαζόμενους στην επιχείρηση σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Με το σύστημα αυτό θα διευκολυνθεί περαιτέρω η εφαρμογή της κάρτας εργασίας στους εξ αποστάσεως εργαζόμενους, αλλά θα οδηγήσει και στους καθολικούς και μαζικούς ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας.

Παράλληλα, η επιχείρηση πρέπει να αναρτήσει υποχρεωτικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ την ατομικής σύμβασης εργασίας με τους όρους εργασίας και την ηλεκτρονική υπογραφή του εργαζόμενου.

Με αυτόν τον τρόπο ο εργαζόμενος πλέον θα δύναται να λαμβάνει γνώση και να συναινεί υποχρεωτικά στους βασικούς όρους εργασίας του, όπως για κάθε μεταβολή αυτών, πριν αναλάβει υπηρεσία μέσω μιας απλοποιημένης και εύχρηστης διαδικασίας κάνοντας χρήση ακόμα και της εφαρμογής My Ergani app.

Επίσης απλοποιείται η διαδικασία της Ηλεκτρονικής αναγγελίας της οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού. Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου συνοδεύεται υποχρεωτικά από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο ιδιοχείρως από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο ή από έγγραφο που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή τους ή έγγραφο ψηφιακά βεβαιωμένο και από τους δύο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Προβλέπεται πλέον ότι η αδικαιολόγητη (αυθαίρετη) αποχή του εργαζομένου από την εργασία, για διάστημα μεγαλύτερο των 5 εργάσιμων ημερών μπορεί να θεωρηθεί ως καταγγελία συμβάσεως εκ μέρους του εργαζόμενου, αν ακολουθήσει όχληση του εργοδότη και εν συνεχεία από αυτήν παρέλθει και επιπλέον χρονικό διάστημα πέντε συναπτών εργασίμων ημερών.

Η όχληση αναρτάται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, και άρα ο εργαζόμενος μπορεί να τη δει και μέσω του MyErgani app και ταυτόχρονα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο γραπτό τρόπο.

Στην περίπτωση αυτήν ο εργοδότης υποχρεούται, την επόμενη εργάσιμη ημέρα της λήξης του διαστήματος τουλάχιστον των 10 εργασίμων ημερών που ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από την εργασία του να αναγγείλει την οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του εργαζομένου.

By