Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Πότε σταματάει η εφορία να κυνηγάει τους οφειλέτες της

Ένα «φέσι» της τάξης των 24 δισ. ευρω σέρνεται εδώ και χρόνια στης λίστες των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εφορίας, πάρα το γεγονός ότι δεν πρόκειται να εισπραχθεί ποτέ!

Μια μάτια στις δημοσιοποιημένες λίστες της ΑΑΔΕ δείχνει ότι παραμένουν ενεργά ληξιπρόθεσμα χρέη απο εταιρείες που έχουν φαληρίσει εδώ και… δεκαετίες!

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ακρόπολις Χρηματιστηριακή, που οφείλει 10,469 δισ. ευρώ (!) στο δημόσιο, ενώ στις ίδιες λίστες φιγουράρουν τα σούπερ μάρκετ Ατλάντικ, η Sprider Stores, η Ασπίς Πρόνοια, η Θεμελιοδομή, το Μινιόν, η Πειραϊκή – Πατραϊκή, καθώς και η Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες, η οποία χρωστάει 1,844 δισ. ευρώ στην εφορία!

Τι έχει συμβεί; Το χρέος τους έχει περάσει στα «ανεπίδεκτα είσπραξης» και η ΑΑΔΕ σταματά να κυνηγάει του οφειλέτες. Δηλαδή τα χρέη αυτά δεν εισπράττονται, άλλα δεν διαγράφονται (τουλάχιστον για 10 χρόνια)!

Το καθεστώς αυτό, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να ισχύσει για κάθε οφειλή που δεν μπορεί να εισπράξει η εφορία και με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» που συζητείται στη Βουλή, η κυβέρνηση επιχειρεί να επικαιροποιήσει και να κωδικοποιήσει την όλη διαδικασία.

Πρακτικά, πρέπει να συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις, προκειμένου να χαρακτηριστεί μια οφειλή προς το Δημόσιο ως «ανεπίδεκτη είσπραξης»: Να μην έχει περιουσιακά στοιχεία ο οφειλέτης, να έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης και να έχει επιβεβαιωθεί από ειδικό έλεγχο ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών.

Βέβαια, υπάρχει και μια δικλείδα ασφαλείας για την εφορία: Οφειλή που έχει καταχωρισθεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη, εάν πριν από την παραγραφή της διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφειλέτη, είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο.

Επίσης, από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη λήξη του έτους, μέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση, αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή της.

Υπάρχουν δε και άλλες… συνέπειες, όπως το ότι δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία, ούτε άλλο νομίμως προβλεπόμενο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Δημοσίου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Στο εφετινό 7μηνο τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανήλθαν σε 4,846 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος έχει ανέλθει σε 112,653 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 26,126 δισ. ευρώ είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, με αποτέλεσμα το καθαρό ληξιπρόθεσμο χρέος να διαμορφώνεται σε 87,134 δισ. ευρώ.

Ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία έχουν 4.230.900 φορολογούμενοι, εκ των οποίων 1.966.599 βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ για 1.378.297 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα.

By