Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

Πρόγραμμα για την επανένταξη στην αγορά εργασίας απεξαρτημένων ατόμων

Πρόγραμμα για την επανένταξη απεξαρτημένων ατόμων, όπως αυτό θα πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς θεραπείας- παρουσίασε την Πέμπτη ο υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός.

Το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Προώθησης στην Απασχόληση Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων» θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και θα υλοποιηθεί στο τέλος του 2019 σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Στόχος του είναι η εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και προώθηση στην αγορά εργασίας 560 ατόμων, προερχόμενων από προγράμματα των αναγνωρισμένων φορέων θεραπείας. Το πρόγραμμα προϋπολογίζεται σε 6.340.534 ευρώ και θα ολοκληρωθεί το 2023.

«Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την κοινωνική ένταξη των ατόμων που ολοκληρώνουν μια μακρόχρονη προσπάθεια απεξάρτησης.

Το νέο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση καθώς και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Ένταξης που θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα, συμβάλλουν σημαντικά στην ολιστική αντιμετώπιση της εξάρτησης, στην άρση του κοινωνικού στίγματος και της περιθωριοποίησης μιας ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού» ανέφερε κατά την παρουσίαση του προγράμματος ο κ. Ξανθός.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργος Ιωαννίδης τόνισε ότι «το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια φιλόδοξη παρέμβαση, η οποία για πρώτη φορά ενεργοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία για την προώθηση στην αγορά εργασίας του συνόλου των απεξαρτημένων και σε φάση απεξάρτησης ατόμων».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του ΚΕΘΕΑ Δρ. Βασίλης Γκιτάκος, επισήμανε πως «οι συμμετέχοντες στα θεραπευτικά προγράμματα εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, κυρίως μακροχρόνιας, ή εργάζονται ευκαιριακά.

Κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, η οποία είναι κύριος στόχος της απεξάρτησης και κρίσιμος παράγοντας πρόληψης της υποτροπής, χρειάζεται να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις τους σε εκπαίδευση, δεξιότητες και εμπειρία, αλλά και τον κοινωνικό στιγματισμό».

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Με αυτά το δεδομένα, το νέο πρόγραμμα προβλέπει πολυεπίπεδες παρεμβάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται:

• Συμβουλευτική στην ατομική και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

• Θεωρητική επαγγελματική κατάρτιση, συνδυαζόμενη με πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την πρακτική άσκηση σε δημόσιους φορείς προκύπτει κενό καθώς όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση του προγράμματος, απεξαρτημένοι που δεν έχουν «καθαρό» ποινικό μητρώο αποκλείονται με βάση τη νομοθεσία από την απασχόληση, ακόμη και την πρακτική άσκηση, στο δημόσιο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας δεσμεύθηκε να το δει και να το διευθετήσει – πρόκειται πάντως για μία ένδειξη της σπουδής και της αγωνίας που χαρακτηρίζει το υπουργείο Υγείας ενόψει των εκλογών να παρουσιάσει έργο του, ακόμη και όταν αυτό τοποθετείται σε χρόνο μεταγενέστερο των εκλογών.

• Υποστήριξη της φοίτησης σε μετα-δευτεροβάθμιες σχολές.

• Συστηματική ψυχοκοινωνική παρακολούθηση σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

• Δράσεις δημοσιότητας για την άμβλυνση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By