Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

Προειδοποιεί για έλεγχο κεφαλαίων η Goldman Sachs

Η Goldman Sachs προειδοποιεί τους πελάτες της για capital controls στην Ελλάδα

goldmansachs2152014
Ειδικό ενημερωτικό σημείωμα όπου προειδοποιεί τους πελάτες της για το ενδεχόμενο επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα απέστειλε η Golman Sachs.

Ειδικότερα, απευθυνόμενος στους πελάτες που έχουν στο λογαριασμό τους ελληνικούς τίτλους, ο οίκος ενημερώνει για πιθανή επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων ή περιορισμών που μπορεί να επηρεάσουν τις εντολές πώλησης μετοχών, ομολόγων ή παραγώγων που διαπραγματεύονται στο ελληνικό Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο παραγώγων.

Η Goldman εξηγεί ειδικότερα πως πιθανή αναστάτωση στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να επιφέρει την επιβολή capital controls ή άλλους όρους που θα περιόριζαν την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων έξω από την Ελλάδα. Τυχόν επιβολή τέτοιων ελέγχων θα οδηγούσε κατά συνέπεια σε διακοπές ή καθυστερήσεις στις εκτελέσεις των εντολών πώλησης ελληνικών τίτλων.

Αναφορικά με το ρόλο της στην εκτέλεση εντολών, εκκαθάριση και άλλες σχετιζόμενες με τους ελληνικούς τίτλους υπηρεσίες η Goldman Sachs προειδοποιεί τους πελάτες της πως μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ορισμένους κινδύνους.

Εάν, για παράδειγμα, η GS δεν μπορέσει να μεταφέρει σε λογαριασμό εκτός Ελλάδος, εξαιτίας των capital controls ή άλλων περιορισμών, ποσά που καταβάλλονται σε αυτή για την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής πώλησης, η τράπεζα θα αναστείλει τις πληρωμές που ισοδυναμούν με τα έσοδα των πωλήσεων.

Επίσης, η GS θα αναστείλει την πληρωμή των εσόδων από εταιρική πράξη ελληνικών τίτλων που υπόκεινται σε Κατάσταση Μη Επαναπατρισμού Κεφαλαίων (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μερισμάτων ή τόκων).