Κυριακή, 2 Απριλίου, 2023

Προοδευτική ΑΤΕ: Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε ότι έπειτα από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανέστειλε από σήμερα προσωρινά τη διαπραγμάτευση των μετοχών της Προοδευτική Α.Τ.Ε., μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για τον θάνατο του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, Κωνσταντίνου Κούτλα.

Συγκεκριμένα:

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανέστειλε προσωρινά τη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «Προοδευτική Α.Τ.Ε.», από σήμερα Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, σε συνέχεια της από 23.4.2021 σχετικής ανακοίνωσης της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. στην ιστοσελίδα του ΧΑ, με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι απεβίωσε ο κ. Κωνσταντίνος Κούτλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας και της γνωστοποίησης της εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι αδυνατεί να δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2020, έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και οργανωθεί η νέα Διοίκηση, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς των χρηματοπιστωτικών μέσων της ανωτέρω εταιρείας, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005 και μέχρις ότου η ως άνω εταιρεία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By