Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, 2020

Προσφυγή ΠΦΣ στο ΣτΕ για τις προϋποθέσεις ίδρυσης φαρμακείων

Τι αναφέρει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στην προσφυγή του

sumvoulio tis epikrateias-ste

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας με την οποία ζητεί να ανασταλεί προσωρινά και να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης φαρμακείου και ρυθμίζονται θέματα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού.

Όπως υπογραμμίζουν στην προσφυγή τους, η επίμαχη απόφαση προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και επισημαίνουν ότι παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της προστασίας της υγείας των πολιτών και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης.

Επιπλέον, αναφέρουν ότι «η κατάργηση της προϋπόθεσης για την ίδρυση φαρμακείου της κατοχής πτυχίου φαρμακευτικής Σχολής και άδειας άσκησης της φαρμακευτικής επιφέρει σοβαρή αλλοίωση του ιδιαιτέρου ρόλου και της φυσιογνωμίας των φαρμακείων».

Μάλιστα, τονίζουν ότι η ίδρυση και εκμετάλλευση φαρμακείων από «επιχειρηματίες-ιδιώτες τα μετατρέπει αναπόφευκτα από φορείς παροχής κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών σε αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες οι οποίες εντάσσονται στο ανταγωνιστικό πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς και λειτουργούν με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος και γνώμονα το προσωπικό οικονομικό όφελος του ιδιοκτήτη, δεδομένου ότι ο μη φαρμακοποιός – επιχειρηματίας δεν είναι νομικά, ηθικά και επιστημονικά ταγμένος στον στόχο της εξυπηρέτησης της δημόσιας υγείας, ούτε υπόκειται σε δεοντολογικούς κανόνες που διέπουν, κατά τρόπο δεσμευτικό τους φαρμακοποιούς».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By