Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Πρόσληψη Λαζαρίδη ως Ειδικού Συμβούλου Σαμαρά

Αναρτήθηκε στην κοινοβουλευτική διαφάνεια η πρόσληψη του στο Γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού στη Βουλή

vouli_nomos6564

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής Γιώργου Θαλάσση, «προσλαμβάνεται ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχων άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ως Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, στη Βουλή, μετά την κατά νόμο πρότασή του, σε υπάρχουσα κενή θέση μετακλητού υπαλλήλου, η οποία μπορεί να καλύπτεται με Ειδικό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1Ζ” και παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής (ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με ανάλογη εφαρμογή των παρ. 1,2,3 και 10 του άρθρου 85 του προαναφερόμενου Κανονισμού. Ο προαναφερόμενος θα υπάγεται στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό την καθοδήγησή του, μέσα στον κύκλο των γνώσεων και της εμπειρίας του.

Οι μηνιαίες αποδοχές που θα καταβάλλονται στον προαναφερόμενο Ειδικό Σύμβουλο, καθορίζονται ως ισόποσες, με τις αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών Γραμματέων, στην κατηγορία που αντιστοιχούν τα τυπικά του προσόντα, (κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ), όπως αυτές θα ισχύουν κάθε φορά».

Στην κοινοβουλευτική διαφάνεια δημοσιεύθηκε και η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Ρεγγίνας Βάρτζελη -Δρακοπούλου, η οποία κατείχε θέση μετακλητού υπαλλήλου στο Γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε μετά την αποδοχή παραιτήσεως της κ. Βάρτζελη.