Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

Προθεσμία μέχρι 31 Μαρτίου για μεταβολές του 2014 στο Ε9

Στην περιουσιακή τους κατάσταση

e9

Προθεσμία μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 για την υποβολή του Ε9 έχουν οι φορολογούμενοι που είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του 2014. Παράλληλα μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά θα πρέπει να αποτυπωθούν στο Ε9 μέσα σε τριάντα ημέρες από τη μεταβολή εκτός από τις κληρονομιές ακινήτων, για τις οποίες ο κληρονόμος πρέπει να υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης κληρονομιάς.

Ακόμη, χρηστικό οδηγό με 37 ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την υποβολή του Ε9 ώστε να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι εξέδωσε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Οικονομικών.

By