Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, 2021

Πρώτη κατοικία: Πώς θα σώσετε την περιουσία σας – Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Ανοίγει την ερχόµενη Δευτέρα 1η Ιουλίου η πλατφόρµα «σωτηρίας» για την πρώτη κατοικία 180.000 δανειοληπτών που έχουν «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια, µε προσηµείωση πρώτη κατοικία.

Συγκεκριµένα, στην πλατφόρµα αναµένεται να υποβληθούν µέχρι το τέλος του έτους αιτήµατα από 130.000 δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εθνος», που ήταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ηµερών στις 31 Δεκεµβρίου 2018 και άλλα 50.000 αιτήµατα που αφορούν µικρά επιχειρηµατικά και επαγγελµατικά δάνεια µε προσηµείωση πρώτης κατοικίας.

Η πλατφόρµα θα δέχεται αιτήµατα επτά ηµέρες την εβδοµάδα, ακόµα και τις αργίες, και αναµένεται από την πρώτη µέρα λειτουργίας της να δεχθεί σηµαντικό αριθµό αιτηµάτων, κατά τις ίδιες πηγές, κυρίως από δανειολήπτες σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωµής ή έχουν κοινοποιηθεί προγράµµατα πλειστηριασµών.

Ο ρόλος της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς μέσω αυτής και με βάση τα κριτήρια του νόμου θα υπολογίζεται το ποσοστό επιδότησης που θα λαμβάνει από το κράτος ο επιλέξιμος δανειολήπτης.

Το ποσοστό αυτό για τους οφειλέτες στεγαστικών δανείων διαμορφώνεται από το 20% έως το 50% ανάλογα πάντα με την οικογενειακή κατάσταση του και το εισόδημά του. Ενώ το αντίστοιχο για τα επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη σε πρώτη κατοικία είναι οριζόντιο 30% για όλους τους επιλέξιμους δανειολήπτες.

Τα κριτήρια για ένταξη στο νέο πλαίσιο προστασίας είναι:

Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, αν πρόκειται για «καθαρά» στεγαστικό δάνειο.

Αν το δάνειο είναι επαγγελματικό με υποθήκη την πρώτη κατοικία, τότε η αντικειμενική αξία διαμορφώνεται στα 175.000 ευρώ.

Το ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 130.000 ευρώ. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο νόμισμα (π.χ. σε ελβετικό φράγκο), τότε λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ξένου νομίσματος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ώστε να καθοριστεί τι μέγιστο όριο των 130.000 ευρώ.

Τα εισοδήματα δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 36.000 ευρώ για πενταμελή οικογένεια.

Το ανώτερο ύψος των καταθέσεων είναι 15.000 ευρώ (μαζί με μετοχές, ομόλογα, κοσμήματα, ράβδους χρυσούς, πολύτιμους λίθους).
Η αξία της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας και των μεταφορικών μέσων του δανειολήπτη, του συζύγου και των προστατευόμενων μελών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.

Οι προτεινόμενες από τις τράπεζες λύσεις προς τους επιλέξιμους δανειολήπτες περιλαμβάνουν: επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής μέχρι 25 έτη, με την προϋπόθεση ότι η ηλικία του δανειολήπτη δεν θα υπερβαίνει το 80ο έτος. Το επιτόκιο είναι Euribor τριμήνου συν περιθώριο 2%.

Η επιδότηση του Δημοσίου διαρκεί όσο και η ρύθμιση, ενώ κάθε χρόνο εξετάζονται αυτεπαγγέλτως οι προϋποθέσεις και το ποσό της επιδότησης. Η επιδότηση διακόπτεται αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που επιβαρύνει τον ίδιο.

Στην περίπτωση τώρα που η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας δεν οδηγήσει σε συμφωνία αναδιάρθρωσης της «κόκκινης» οφειλής, τότε ο δανειολήπτης μπορεί να καταθέσει αίτημα αναδιάρθρωσης ενώπιον του αρμόδιου ειρηνοδικείου.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By