Κυριακή, 29 Μαΐου, 2022

QUEST: Έκδοση ομολογιακού δανείου ως €12 εκατ.

Σε σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ονομαστικής αξίας ύψους ως 12 εκατ. ευρώ προχώρησε στις 27 Ιουλίου η Quest.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων και των ομολογιούχων δανειστών ορίστηκε η Alpha Bank.

Το ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση του φόρου που προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας που είχαν σχηματισθεί από κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By