Πέμπτη, 22 Απριλίου, 2021

REDS: Νέο 7μελές διοικητικό συμβούλιο στην θυγατρική της Ελλάκτωρ

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της REDS εξέλεξε την Παρασκευή η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

Με απαρτία 68,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το νέο ΔΣ συγκροτούν οι κ.κ.Γεώργιος Κωνσταντινίδης (εκτελεστικό μέλος), Γεώργιος Κουντούρης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Χρ. Παναγιωτόπουλος (εκτελεστικό μέλος), Θεόδωρος Πανταλάκης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Σαμπράκου Ιωάννα (μη εκτελεστικό μέλος), Σταυροπούλου Αλεξάνδρα (μη εκτελεστικό μέλος), Κωνσταντίνος Τούμπουρος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Στην επιτροπή ελέγχου τοποθετήθηκαν αντίστοιχα: Παναγιώτης Αλαμάνος, Θεόδωρος Πανταλάκης, Κωνσταντίνος Τούμπουρος.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By