Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

Ρύθμιση οφειλών σε ΕΤΑΑ και ΟΓΑ

Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων για τις 100 δόσεις.

ika oura

Άνοιξαν οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη στη νέα των οφειλών προς το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) και τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση στο ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ.

Το ενδιαφέρον των οφειλετών για τη ρύθμιση των δόσεων είναι ήδη μεγάλο, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ και του ΙΚΑ, τις πρώτες έξι ημέρες κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν 8.680 αιτήσεις, ενώ ρυθμίστηκαν 585 εκατομμύρια ευρώ.

Στη ρύθμιση υπάγονται οι ασφαλιστικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 2η Μαρτίου 2015, ενώ ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων μπορεί να φτάσει μέχρι τις 100, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 50 ευρώ.

Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών.

Ειδικότερα προβλέπεται:

– Έκπτωση 100% για εφάπαξ καταβολή της οφειλής
– Έκπτωση 80% για ρύθμιση έως 36 δόσεις
– Έκπτωση 70% για ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις
– Έκπτωση 60% για ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις και τέλος,
– Έκπτωση 50% για ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση μέσα από τις ιστοσελίδες των ασφαλιστικών φορέων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By