Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Σχέδιο για την προσέλκυση επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) – Ποια κίνητρα εξετάζονται

Ετοιμη να διευρύνει ακόμα περισσότερο τη βεντάλια των κινήτρων για την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης στη χώρα είναι η κυβέρνηση, με σκοπό η Ελλάδα να καταστεί ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Ετσι, μετά τις υπερεκπτώσεις στις δαπάνες που κάνουν οι εταιρείες, αλλά και μια σειρά άλλων δράσεων που ενεργοποιήθηκαν σε αυτή την κατεύθυνση, εξετάζεται από την κυβέρνηση και η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών.

Παράλληλα προωθείται η ενίσχυση άλλων έξι ερευνητικών κέντρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε συναφθεί πέρυσι με την ΕΤΕπ στην περίπτωση των ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ΕΛΚΕΘΕ και Αστεροσκοπείου Αθηνών.

«Ο ρόλος της έρευνας και της ανάπτυξης στην αναπτυξιακή τροχιά της ελληνικής οικονομίας και στην προαγωγή της κοινωνίας είναι εξαιρετικά κρίσιμος. Αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της διαφοροποίησης και της ικανότητας για εξωστρέφεια», λέει στο «business stories» ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Ερευνας και Τεχνολογίας, Χρίστος Δήμας.

«Γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό περιβάλλον προς την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα, είτε με ίδια μέσα ή και σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, όπως η Δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, Κέντρα Ανταγωνιστικότητας (Competence Centres) και Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας (Innovation Clusters)».

Οπως εξηγεί ο κ. Δήμας, ο στόχος που έχει τεθεί από την κυβέρνηση είναι οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη επί του ΑΕΠ από το χαμηλό 1,27% που είναι σήμερα, το οποίο μας κατατάσσει στη 16η θέση στην Ε.Ε., να φτάσει τουλάχιστον στο 3%. Σημειώνει, μάλιστα, ότι αυτό είναι και το «κλειδί» που θα οδηγήσει στη βελτίωση της επίδοσής μας στην καινοτομία, η οποία επίσης είναι χαμηλή (μόλις στην 20ή θέση στην Ε.Ε.).

Ζητούμενο φυσικά είναι η αύξηση των επενδύσεων από τον επιχειρηματικό τομέα και παράλληλα η στήριξη της βασικής έρευνας.

Σε αυτό το πλαίσιο η φορολογική υπερέκπτωση δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη από τις επιχειρήσεις, από 130% σε 200%, που ισχύει από τον περασμένο Σεπτέμβριο, αποτελεί ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για επενδύσεις.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Ερευνας και Τεχνολογίας, Χρίστος Δήμας
«Διαμορφώνουμε ένα από τα πιο ελκυστικά επενδυτικά περιβάλλοντα στην Ευρώπη για την έρευνα και την ανάπτυξη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά και για την προσέλκυση εταιρειών από το εξωτερικό», λέει ο κ. Δήμας.

Τα κίνητρα αυτά φυσικά, εκτός από τα κέντρα R&D ή τα Κέντρα Καινοτομίας που το τελευταίο διάστημα αυξάνονται στη χώρα, αφορούν και κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, που θέλει να επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία.

Γι’ αυτό εξάλλου γίνεται μια προσπάθεια εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) να επισπεύσει τις διαδικασίες για την πιστοποίηση των δαπανών που γίνονται για την έρευνα και την ανάπτυξη.

«Οταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, η Πολιτεία καθυστερούσε περισσότερο από τρία χρόνια να ανταποκριθεί στη διαδικασία της πιστοποίησης δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη, κάτι που δεν συνάδει με το όραμα για ένα καλύτερο και φιλικότερο προς την επιχειρηματικότητα επενδυτικό περιβάλλον», λέει ο κ. Δήμας.

«Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο επιταχύναμε σημαντικά τη διαδικασία και ξεπεράστηκαν σημαντικά γραφειοκρατικά εμπόδια και ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη από το 2016 έως το 2018 και στο τέλος του 2020 ξεκίνησε και ο έλεγχος των αιτήσεων του 2019». Σε αυτό, όπως εξηγεί, συνετέλεσε η εσωτερική αναδιοργάνωση στη ΓΓΕΚ.

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, παράλληλα, από τον περασμένο Ιούλιο οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά ορκωτούς ελεγκτές για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου ως εναλλακτική επιλογή από την πιστοποίηση μέσω της ΓΓΕΚ. «Ετσι ο χρόνος πιστοποίησης δεν θα ξεπερνάει πλέον τους έξι μήνες», υπογραμμίζει.

Παρεμβάσεις
Από το υπουργείο Ανάπτυξης έχουν τρέξει διάφορες άλλες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης στη χώρα.

Αυτές είναι:

-Ανασυγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Ερευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), ως ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Σύσταση 11 Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ) του ΕΣΕΤΕΚ.
-Συμβολή στη διαμόρφωση του Horizon Europe 2021-2027 μέσω της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Καινοτομίας και των Εθνικών Εκπροσώπων (Shadow Committees).
-Διαμόρφωση προτάσεων στον τομέα Ε&Α στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης (RRF) – έναρξη διαπραγματεύσεων τον Δεκέμβριο του 2020.
Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ (πρόσκληση ΕΣΠΑ): Εγκριση 1.057 έργων που συνδέουν την έρευνα με την καινοτομία στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης (συνολική επένδυση: 651,9 εκατ. ευρώ). Στο πλαίσιο αυτό σήμερα ήδη υλοποιούνται 611 συνεργατικά έργα ύψους 466 εκατ. ευρώ με 2.326 εταίρους, ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις.
-Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation Clusters): 35 εγκεκριμένοι φορείς-αρωγοί προχωρούν στη συγκρότηση ισάριθμων Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας. Ο στόχος των συνεργατικών σχηματισμών είναι να συνδεθούν οι Φορείς Εντασης Γνώσης και Καινοτομίας (Ερευνητικά Κέντρα & ΑΕΙ) με τις επιχειρήσεις.
-Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Centres): Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ανοίγει ο δρόμος για τη σύσταση Κέντρων Ικανοτήτων. Τα Κέντρα Ικανοτήτων διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων, καινοτόμων υπηρεσιών-προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως μικρομεσαίες.
-Θεσμοθέτηση και ολοκλήρωση πιστοποιήσεων για τον συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback) – σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και Οικονομικών.
Δημιουργία Πολιτείας Καινοτομίας στην Αττική στο πρώην εργοστάσιο της ΧΡΩΠΕΙ, σε έκταση 17.893 τ.μ. Θα φιλοξενεί τμήματα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) επιχειρήσεων, startup επιχειρήσεις, ερευνητές, ακαδημαϊκά ιδρύματα, spin-off, startup incubators/accelerators, όπου θα μπορούν να δημιουργούν επιχειρηματικές συνεργασίες, παράγοντας καινοτόμα προϊόντα και επιχειρήσεις. Η κατασκευή θα γίνει μέσω ΣΔΙΤ και έχει ξεκινήσει ήδη η πρώτη φάση του διαγωνισμού.
-Δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς στη Θεσσαλονίκη (ThessIntec): Αξιοποιείται μια ανεκμετάλλευτη έκταση 760 στρεμμάτων στον Δήμο Θερμαϊκού́, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα υπερσύγχρονο τεχνολογικό πάρκο. Το ThessIntec αναμένεται να προσελκύσει εταιρείες που επενδύουν σε Κέντρα Ερευνας & Ανάπτυξης, Τεχνοβλαστούς από Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια και νεοφυείς επιχειρήσεις. Ολα αυτά θα διαμορφώσουν ένα πρωτότυπο οικοσύστημα καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, μετατρέποντάς τη σε τεχνολογικό κόμβο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By