Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, 2022

Σε πτώση οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα

Σε πτώση, μήνα με τον μήνα, βρίσκονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, είτε πρόκειται για πλήρη είτε για μερική απασχόληση.

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο μέσος μισθός με πλήρη απασχόληση ανήλθε στα 1.193,38 ευρώκαι στη μερική απασχόληση στα 378,96 ευρώ, μειωμένος κατά 1,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2017, όταν ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ήταν 1.203,98 ευρώ, και της μερικής στα 394,13 ευρώ.

Οι μισθοί που δείχνουν τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία, αποτυπώνονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υποβλήθηκαν από 224.795 εργοδότες στον ΕΦΚΑ για 1.760.076 ασφαλισμένους.

Οι εργαζόμενοι φαίνεται ότι πληρώνουν το τίμημα της μείωσης της ανεργίας και αύξησης της απασχόλησης, με τους ίδιους τους μισθούς τους.

Στο μεταξύ στο σύνολο των επιχειρήσεων το 22,18% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών, το 54,15% έως 39 ετών και το 17% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών. Συνολικά, το 73,47% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 67,01%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, ποσοστό 89,94% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 1,70% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,36% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 90,57% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 1,69% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,75% χώρας εκτός Ε.Ε.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 23,38%.

Συγκεκριμένα το 26,97% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου»,το 22,01% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ το 12,42% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

Επίσης 32,82% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 22,91% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 18,00% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By