Σάββατο, 25 Μαρτίου, 2023

ΣΕΒ: Κίνδυνοι από προεκλογικές παροχές και μέτρα χαλάρωσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας

«Κατά γενική εκτίμηση, η ελληνική οικονομία ακολουθεί μία θετική πορεία, με την έξοδο από το μνημόνιο, την επιτυχή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και τη σταδιακή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης να τονώνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Παρ” όλα αυτά, η επενδυτική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας οπισθοδρομεί, μειώνοντας τις προοπτικές για θεαματική αύξηση του ΑΕΠ και ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας».

Αυτά επισημαίνει ο ΣΕΒ στο μηναίο δελτίο επισκόπησης των οικονομικών εξελίξεων, προσθέτοντας ότι ο νέος εθνικός στόχος πρέπει να είναι η ταχεία σύγκλιση με την επενδυτική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και ότι για να γίνει αυτό η Πολιτεία θα πρέπει να συνεχίσει την υλοποίηση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, να επιταχύνει τις ιδιωτικοποιήσεις, να διευρύνει την παραγωγική βάση, να στηρίξει την καινοτομία, να άρει την υπερ-φορολόγηση, να μειώσει το μη μισθολογικό κόστος και να διαμορφώσει ένα ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας.

Επίσης, σημειώνει ότι θα πρέπει να αποκλειστούν οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι που δημιουργούνται από μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Συνδέσμου, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται με χαμηλότερους ρυθμούς των αναμενόμενων και χωρίς σαφείς ενδείξεις ότι δημιουργούνται συνθήκες επιτάχυνσης της επενδυτικής και της οικονομικής δραστηριότητας.

«Αυτό», όπως αναφέρεται, «αντανακλά τη στασιμότητα της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας σε ένα περιβάλλον επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας. Συνεχίζεται, επίσης, η χειροτέρευση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας που, αργά ή γρήγορα, θα επιβαρυνθεί περαιτέρω από διάφορες προεκλογικές παροχές και μέτρα χαλάρωσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας».

Παράλληλα, ο ΣΕΒ αναφέρει ότι το Eurogroup της 5ης Απριλίου 2019, με βάση τη 2η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας και την επικαιροποίησή της, αναγνώρισε την πρόοδο που σημειώθηκε στην υλοποίηση των συμφωνημένων δεσμεύσεων και σημαντικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 2019 και το νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Σε σχέση, τέλος, με την έκθεση του ΔΝΤ για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προβλέψεις το 2019, ο ΣΕΒ αναφέρει ότι δεν έχει λάβει υπόψη τα επίσημα στοιχεία για το ελληνικό ΑΕΠ του 4ου τριμήνου 2018, τα οποία θα περιληφθούν στην ειδική έκθεση που αναμένεται να δημοσιευθεί τον Ιούνιο.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By