Σάββατο, 25 Μαρτίου, 2023

ΣΕΒ: «Πικρός» για τα κρατικά ταμεία ο φόρος στον καφέ

«Πικρός» για τα κρατικά ταμεία αποδεικνύεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στον καφέ, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα που δημοσίευσε ο ΣΕΒ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η επιβολή του ΕΦΚ στον καφέ επέφερε λιγότερα χρήματα για το κράτος, αλλά περισσότερη παραοικονομία και γραφειοκρατία για τους υπόλοιπους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ΣΕΒ, τα έσοδα από τον ΕΦΚ υπολείπονται ήδη κατά σχεδόν 50% του στόχου, καθώς η αρχική πρόβλεψη για ετήσια έσοδα 64 εκατ. ευρώ αναθεωρήθηκε πρόσφατα σε 33 εκατ. ευρώ για το 2017 και το 2018. «Αν επιπλέον συνυπολογιστούν οι έμμεσες απώλειες εσόδων λόγω διόγκωσης της παραοικονομίας, αποψίλωσης του παραγωγικού ιστού της χώρας και τις απώλειες εσόδων που αυτή συνεπάγεται για το κράτος, τότε είναι αμφίβολο αν το καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα του φόρου παραμένει θετικό», προσθέτει.

Η επιβολή του ΕΦΚ οδήγησε σε αύξηση της λιανικής τιμής έως και 26%, κυρίως στα φθηνότερα προϊόντα και μείωση της κατανάλωσης κατά 7%, παρά το γεγονός ότι ένα μέρος της επιβάρυνσης απορροφήθηκε από τις επιχειρήσεις. Επίσης οδήγησε σε αύξηση του λαθρεμπορίου καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς τα λαθραία προϊόντα έχουν ήδη καταλάβει περίπου το 10% της αγοράς με σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τα δημόσια έσοδα αλλά και για τον καταναλωτή, καθώς τα προϊόντα που διακινούνται λαθραία είναι πολλές φορές πλαστά που παράγονται και διακινούνται χωρίς ελέγχους για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. «Η ευρεία κατανάλωση αυτών των πλαστών προϊόντων ενέχει δυνητικά σοβαρούς κινδύνους για τον καταναλωτή», αναφέρει ο ΣΕΒ.

Οι προτάσεις του Συνδέσμου περιλαμβάνουν την κατάργηση ή δραστική μείωση του ΕΦΚ στον καφέ, στο βαθμό που να μην ενθαρρύνει τη λαθραία διακίνηση του και με έμφαση τη μείωση της επιβάρυνσης καταρχήν στις πιο οικονομικές επιλογές του καταναλωτή, φορολογικούς και αγορανομικούς ελέγχους στην παράνομη διασυνοριακή εμπορία και στην εγχώρια διάθεση, συμψηφισμό του ΕΦΚ εισαγωγών- εξαγωγών και ηλεκτρονικοποίηση όλων των διαδικασιών που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της επιβολής του ΕΦΚ στον καφέ και στις διεπαφές ανάμεσα σε επιχειρήσεις και τις φορολογικές/τελωνειακές αρχές.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By