Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, 2023

ΣΥΔ: «Να σεβαστούμε τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων προσφύγων στην Ελλάδα»

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών όσον αφορά στα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων προσφύγων στην Ελλάδα

gay_rights700

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ)– ένας αναγνωρισμένος σύλλογος για τα δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας- εξέφρασε με ανακοίνωσή του την έντονη ανησυχία για την κατάσταση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ προσφύγων (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφί, τρανς και ίντερσεξ) στη χώρα μας .

Σύμφωνα με το ΣΥΔ, οι σφοδρές διώξεις που υφίστανται τα εν λόγω άτομα στις πατρίδες τους για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή έκφρασης φύλου οδηγεί ολοένα και περισσότερα από αυτά στον δρόμο της προσφυγιάς, ώστε να διεκδικήσουν την ελευθερία να ζήσουν όπως επιθυμούν σε μια νέα πατρίδα.

Η ανησυχία που εκφράζει το ΣΥΔ πηγάζει από πολλούς παράγοντες, όπως η πρόσφατη συμφωνία της ΕΕ με τη Τουρκία που, «παρότι δίνει υποσχέσεις σεβασμού του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου για τους πρόσφυγες, αυτές μοιάζουν να είναι ασυμβίβαστες με την επιστροφή προσφύγων στην Τουρκία που πολλοί διεθνείς οργανισμοί έχουν χαρακτηρίσει μη ασφαλή τρίτη χώρα για τους πρόσφυγες».

Επίσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ανησυχίες έχουν εκφράσει και πολλές διεθνείς οργανώσεις για εξετάσεις αιτημάτων ασύλου με ομαδικό και όχι εξατομικευμένο τρόπο, όπως η διεθνής και ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει.

Η χώρα μας στο παρελθόν «έδειξε αδυναμία, προέβαλλε εμπόδια ή χρειάστηκε παρέμβαση οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιπτώσεις που υπήρχε προφανές προσφυγικό προφίλ, να παρέχει καθεστώς διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου», αναφέρει το ΣΥΔ, κάνοντας ειδική αναφορά σε πρόσφατα περιστατικά τεσσάρων προσφύγων, ανάμεσά τους και μίας τρανς γυναίκας, για την οποία εκφράζεται η ανησυχία πως υπέστη κακομεταχείριση λόγω της ταυτότητας φύλου της, στο χώρο φιλοξενίας, και αναγκάστηκε να τον εγκαταλείψει.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το ΣΥΔ «εκφράζει την έντονη ανησυχία του, και καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές:

-Να σεβαστούν και να τηρήσουν μέχρι κεραίας στην πράξη το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο για τους πρόσφυγες. -Να γίνονται γνωστές, διαθέσιμες και πλήρως προσβάσιμες οι δυνατότητες για τις διαδικασίες ασύλου και να αποφεύγονται τα μέτρα κράτησης.
-Σε περιπτώσεις που κάποιο πρόσωπο επιθυμεί να κάνει αίτημα ασύλου στη χώρα μας, να τηρείται απαρεγκλίτως το Π.Δ. 141/2013 που αποτελεί ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85, και στο άρθρο 10, παρ.δ, περ.ii, αναφέρει: “Κατά τον καθορισμό της συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή τον προσδιορισμό χαρακτηριστικού αυτής της ομάδας λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας φύλου” και να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή και σε εύλογο χρόνο τα αιτήματα ασύλου για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου.
-Να τηρηθεί κατά κεραία η πρόσφατη Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2016, που στο σημείο 12 αναφέρει: “Υπογραμμίζει ότι, ακόμα και σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς, οι γυναίκες ενδέχεται να υποστούν δίωξη λόγω φύλου, ενώ τα LGBTQI άτομα ενδέχεται επίσης να υποστούν κακομεταχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν νόμιμη αξίωση για προστασία.

Καλεί όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαδικασίες ασύλου και να επιδιώξουν την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών με πολλαπλές περιθωριοποιημένες ταυτότητες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών LGBTQI. Προτρέπει όλα τα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν τα επιζήμια στερεότυπα που συνδέονται με τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των γυναικών LGBTQI, και να εφαρμόσουν πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σε συνάρτηση με τις αιτήσεις τους για χορήγηση ασύλου.

Τονίζει την ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τα άτομα LGBTQI σε όλα τα κράτη μέλη. Υπογραμμίζει ότι η βία κατά LGBQI ατόμων είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε εγκαταστάσεις υποδοχής”.
Να δοθεί η απαραίτητη οδηγία σε όλους τους χώρους φιλοξενίας ή hot spots, να γίνεται απολύτως σεβαστή η ταυτότητα φύλου ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός των προσώπων και σε περιπτώσεις που υπάρχει η υπόνοια παραβίασης των δικαιωμάτων τους ή οποιαδήποτε παρενόχληση στη βάση ταυτότητας ή έκφρασης φύλου από οποια(ο)νδήποτε να τα προστατεύουν.»

Το ΣΥΔ δηλώνει τέλος ότι σε κάθε περίπτωση θα βρίσκεται στο πλευρό όλων των προσφύγων, και ιδιαίτερα των ΛΟΑΤΚΙ προσφύγων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By