Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023

Siemens: Συμφωνία συνεργασίας στην ενέργεια με την Κούβα

Η Siemens έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΣ) με τη Unión Eléctrica (UNE), την κουβανική κρατική εταιρία κοινής ωφελείας, στοχεύοντας στο να εκσυγχρονίσει την ενεργειακή υποδομή της χώρας.

siemens

Παρουσία του Rubén Cid, Υφυπουργού Ενέργειας και Ορυχείων της Κούβας, του Livan Arronte Cruz, Γενικού Διευθυντή της UNE, και του Willi Meixner, Διευθύνοντος Συμβούλου της Διεύθυνσης Power and Gas της Siemens, οι εταίροι συμφώνησαν στην Αβάνα να συζητήσουν για έργα στον τομέα της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα παραπάνω περιλαμβάνουν επίσης την ευκαιρία για τη Siemens να παρέχει τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υφιστάμενους και μελλοντικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κούβα.

«Με τη σημαντική αυτή συμφωνία εδραιώνουμε τη δέσμευσή μας και τη συνεργασία μας με την Κούβα. Θα βοηθήσουμε και θα στηρίξουμε την Κούβα και το λαό της για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου και σύγχρονου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να διασφαλίσουμε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας», δήλωσε ο Willi Meixner, Διευθύνων Σύμβουλος της Διεύθυνσης Power and Gas της Siemens.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Siemens και η UNE θα συμφωνήσουν ως προς την ανάπτυξη έργων και υπηρεσιών στους τομείς της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του αυτοματισμού, οι οποίοι αφορούν την UNE και οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες ή τις θυγατρικές της εταιρίες.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι δύο εταιρίες αξιολόγησαν το ισχύον σύστημα και ανέπτυξαν ένα σχέδιο για τον τομέα της ενέργειας της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και συστάσεων για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των υποδομών και του μίγματος παραγωγής ενέργειας της Κούβας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Siemens, το Μνημόνιο Συνεργασίας χτίζει επιπλέον, μια στενότερη και καλύτερη τεχνική συνεργασία μεταξύ της Γερμανίας και του κράτους της Κούβας σε ζητήματα σχετικά με την ενέργεια.

Και τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης να υιοθετήσουν πρωτοβουλίες για τη μεταφορά γνώσης, να μοιραστούν παραδείγματα επιτυχίας σε διάφορα μέρη του κόσμου και τεχνική κατάρτιση. Υπό αυτήν την έννοια, η Siemens έχει ήδη αρχίσει τις δραστηριότητες κατάρτισης για το προσωπικό της UNE στην Κούβα και το μελλοντικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ακόμα εκπαιδεύσεις στη Γερμανία, στο Μεξικό και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Το Υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων έχει θέσει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να παρέχει αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική ενέργεια και να εισάγει την παροχή παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας για τα περισσότερα από τα 11 εκατομμύρια του κουβανικού λαού.

Η Siemens AG ασχολείται ενεργά τα τελευταία χρόνια με την υποστήριξη της ανάπτυξης του εθνικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της Κούβας, παρέχοντας στο νησί τις πιο προηγμένες λύσεις στους τομείς της αγγειογραφίας, της μαγνητικής τομογραφίας και άλλων διαφορετικών τομέων απεικόνισης

(Visited 1 times, 1 visits today)