Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, 2020

Σήμα κινδύνου για τις Ιταλικές τράπεζες από ΔΝΤ

Να προλάβουν πιθανό bail in των μικροεπενδυτών στην Ιταλία θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

italiaΤο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε έκκληση για δράση ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που σχετίζονται με το πιθανό bail-in των μικροεπενδυτών στην Ιταλία, σημειώνοντας ότι «πολύ υψηλά» ποσά μη εξυπηρετούμενων δανείων και αργές νομικές διαδικασίες πιέζουν τους ισολογισμούς των τραπεζών, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg.

Στην έκθεσή του μετά την τακτική αξιολόγηση της ιταλικής οικονομίας το ΔΝΤ σημείωνει ότι οι μεταρρυθμίσεις στην χρηματοπιστωτική βιομηχανία «είναι κρίσιμης σημασίας για να παγιωθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα των τραπεζών και να υποστηριχθεί η ανάκαμψη». Επίσης, εκτιμά ότι  τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φαίνεται να σταθεροποιούνται περίπου στο 18% των συνολικών δανείων.

Το Ταμείο ενθάρρυνε επίσης την εφαρμογή δράσεων και τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένης της πιο έντονης χρήσης των μηχανισμών εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης χρεών, της πιο ισχυρής επίβλεψης και μια συστηματικής αξιολόγησης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών που δεν υπόκεινται σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By