Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Σήριαλ με τις 120 δόσεις: Μετά το Πάσχα η ρύθμιση προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Οι επαφές με τους εκπροσώπους των δανειστών για την ρύθμιση των 120 δόσεων φαίνεται ότι έπεσε στο κενό.

Για μετά το Πάσχα μετατίθεται η κατάθεση του νομοσχεδίου για τις 120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση είναι μια προσπάθεια να ρυθμιστούν τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία υπερβαίνουν σήμερα τα 34 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση και οι θεσμοί εξακολουθούν να συζητούν για την τελική μορφή της ρύθμισης, ωστόσο τα βασικά της σημεία θεωρείται ότι έχουν κλειδώσει σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις ένταξης, τη διαγραφή των προσαυξήσεων και τη διαμόρφωση της βασικής οφειλής.

Η ένταξη στη ρύθμιση εκτός από την αυτόματη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων μπορεί να προσφέρει διαγραφή μέχρι και 100% προσαυξήσεων και προστίμων, αλλά και περικοπή μέχρι και 65% της βασικής οφειλής και μια ρύθμιση του υπολοίπου της οφειλής σε 120 δόσεις, οι οποίες όμως θα έχουν προσαύξηση 5%.

Το μέτρο θα αφορά οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31/12/2018.  Θα περιλαμβάνει οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1/1/2002. Θα προβλέπει επανυπολογισμό των οφειλών που υφίστανται από 1/1/2002 έως και 31/12/2016 με το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών. Θα προβλέπει έκπτωση 85% επί των προσαυξήσεων, προστίμων κ.λπ..

Για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι εισφορές από 1/1/2019 και εφεξής. Θα γίνεται κούρεμα βασικής οφειλής μέσω επανυπολογισμού με βάση τη χαμηλότερη εισφορά του Ν. 4387/2016 για τα έτη 2002 έως 2016, εν συνεχεία θα γίνεται κούρεμα προσαυξήσεων κατά 85% και η νέα οφειλή, με μείωση της τάξης του 65% μεσοσταθμικά, θα αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

By