Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023

Space Hellas: Αναλαμβάνει το πρώτο έργο Software Defined Networking στο Data Center της Εθνικής Τράπεζας

Η τεχνολογία ACI αποτελεί την πιο περιεκτική και ολοκληρωμένη λύση Software Defined Networking για την υποδομή των Data Centers, καθώς υποστηρίζει φυσικά, εικονικά και Cloud περιβάλλοντα με Κεντρική Διαχείριση και κοινό Policy Framework.

Με τον τρόπο αυτό η λειτουργία του δικτύου γίνεται αμέσως ευκολότερη και πιο επεκτάσιμη, καθώς είναι εφικτή μία πρώτη παραμετροποίηση για να εφαρμοστεί στη συνέχεια σε ολόκληρο το δίκτυο.

Με την τεχνολογία ACI επιτυγχάνεται λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση και λήψη άμεσων αποφάσεων, γεγονός που συνεπάγεται γρηγορότερους χρόνους απόκρισης στις απαιτήσεις του ΙΤ οργανισμού, αλλά και καλύτερη προστασία, βελτιώνοντας επιπλέον την ασφάλεια με microsegmentation στο επίπεδο των εφαρμογών.

Η Εθνική Τράπεζα επιλέγει να επενδύει συνεχώς σε τεχνολογίες αιχμής, με στόχο να ηγείται στην προσπάθεια για ψηφιακή πρωτοπορία και διαφοροποίηση, δημιουργώντας ένα ευέλικτο περιβάλλον που υποστηρίζει τους προγραμματιστές εφαρμογών του οργανισμού και βοηθά στην ταχεία κυκλοφορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Space Hellas από το 1985 είναι πρωτοπόρος εταιρεία στον χώρο της τεχνολογίας, η πολύτιμη συνεργασία της με την Εθνική Τράπεζα διαγράφει μια σημαντική πορεία 35ετών. Η συνεργασία αυτή, βασισμένη στο αμοιβαίο όφελος και την εμπιστοσύνη φέρει ως αποτέλεσμα την υλοποίηση έργων αιχμής στον τομέα των επιχειρήσεων, τα οποία αποτελούν σημεία αναφοράς για την ιστορία της χώρα μας.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By