Παρασκευή, 14 Μαΐου, 2021

Στα 344 δισ. ευρώ ανήλθε το χρέος στο τέλος Απριλίου

Στα 344 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος Απριλίου η συνολική αξία του ακαθάριστου χρέους της κεντρικής διοίκησης, έναντι 343 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.

Μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου –  Απριλίου 2018 η Ελλάδα δανείσθηκε 8,7 δισ. ευρώ από τον ESM, 2,9 δισ. ευρώ μέσω χρεωστικών τίτλων που εκδόθηκαν στο εσωτερικό και άλλα 7,9 δισ. ευρώ μέσω βραχυπρόθεσμων δανείων.

Οι τόκοι που κατάβαλε το Δημόσιο για το ακαθάριστο χρέος της κεντρικής διοίκησης μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 ήταν μόλις 2,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 759 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε τόκους δανείων του επισήμου τομέα.

Για αμοιβές και λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με την έκδοση χρέους καταβλήθηκαν 45 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 29 εκατ. ευρώ αφορούν στα δάνεια του επισήμου τομέα.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By